26.-28. september 2019

Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter

Østerøvej 2, 5800 Nyborg

DDD Årsmøde 2019

DIT FAG – DIT FÆLLESSKABÅrsmødet handler om dig og dit fag – oplev tre dage med fagligheden i højsædet

På årsmødet kan du blive opdateret på den seneste faglige viden, høre top foredragsholdere fra ind- og udland og deltage i faglige diskussioner. Du får adgang til et program med 12 forskellige spor (Udforsk programmet længere nede på siden). Du kan også besøge den store udstilling med mere end 60 firmaer og organisationer og gøre din indflydelse gældende på en række generalforsamlinger og være sammen med mange andre dyrlæger og veterinærsygeplejersker i festligt lag med god mad, super underholdning, hygge og dans til langt ud på natten.

Prisen for at deltage i det faglige program er 1.250 kr. pr. dag (1.000 kr. + moms). Du kan tilmelde dig én, to eller tre dage.


Tilmeld dig årsmøde og generalforsamlinger ved at klikke her.

Her er dine medlemsfordele
  • Medlemmer af DDD kan gratis deltage i årsmødets festmiddag fredag aften.
  • ADO betaler udgiften til overnatning fredag til lørdag for sine medlemmer. Desuden vil transportudgifter blive refunderet med et beløb svarende til transport med DSB Standard for medlemmer, der er tilmeldt og deltager i ADOs generalforsamling lørdag formiddag.
  • Medlemmer af DA kan gratis deltage i "working dinner" og DAs faglige arrangement torsdag aften. DA betaler desuden udgiften til overnatning torsdag til fredag og fredag til lørdag for sine medlemmer.
  • Medlemmer af Faggruppe Kvæg (aktivt medlemsskab) kan få 1.000 kr. i rabat ved deltagelse i Faggruppe Kvægs faglige program.
  • Medlemmer af Faggruppe Heste (aktivt medlemsskab) kan få 250 kr. i rabat ved deltagelse i Faggruppe Hestes faglige program torsdag.
  • Ledige medlemmer kan få 250 kr. i rabat ved deltagelse i det faglige program pr. dag.
     


Det sociale program – underholdning i topklasse venter dig
Årsmødet omfatter to fornøjelige aftener med mulighed for hyggeligt samvær, god mad og drikke, underholdning og dans. Der vil være både DJ, levende musik og overraskende underholdning.

 
Torsdag aften i Stjernebaren sørger DJ Thomas Jespersen for at spille det, han selv beskriver som ”yderst lækkert, afslappende og atmosfæreskabende, god lounge musik”.
Fredag under festmiddagen optræder entertaineren Peter Nørgaard i et energisk show med komik, sang, dans og bugtaleri under titlen ”One Night in Las Vegas”.
Festen fortsætter fredag aften i bedste Las Vegas stil, når ”Elvis On My Mind” alias Brian Troy hylder ”The King of Rock’n Roll” i et forrygende, autentisk og mindeværdigt show, der, fører os igennem Elvis’ musikalske karriere fra begyndelsen i 50’erne til slutningen i ’77. Puds dine "blue suede shoes" af og rock med på dansegulvet. Aftenens dress code er "Las Vegas"
  
 
Mød en masse spændende firmaer og organisationer i udstillingen
Du kan besøge mere end 60 firmaer og organisationer på årsmødets store udstilling. Læs mere under
praktisk information.

 
10:00 - 10:05
Velkomst v/Helle Slot, Kvægdyrlæge
10:00 - 10:15
Introduktion af dagens emne samt velkomst
10:05 - 10:25
Handlingsplan for antibiotika i minkbranchen. Hvad kan vi se i vetstatom avlere, dyrlæger og minkcentraler
Status på KF´s handlingsplan Forbruget hos avlere, dyrlæger og fodercentraler baseret på Vetstat data. herunder muligheder for rangering - og hvor hvornår forventes dette offentliggjort. Gerne så detaljeret opgørelse, som muligt. Hvor, hvornår, til hvad og af hvem er medicinen brugt?
10:15 - 10:45
Thises syn på brug af antibiotika samt dyrlægens rolle i økologiske besætninger
10:25 - 11:10
Antibiotikas fordeling hos mink delvis baseret på egne forsøg
Hvordan de forskellige stofgrupper inden for antibiotika fordeles i kroppen på mink, og hvilke stofkoncentrationer som vi forvente i de forskellige væv (MIC værdier)? Er der nogle stofgrupper, hvor vi skal være påpasselige med hensyn til toksisk effekt ved mink, eller man af anden årsag skal undgå i minkproduktionen? - Om der er en dyreart man bedst kan sammenligne mink med i forbindelse med valg af antibiotika? - Smertestillende til mink - hvad er der af muligheder - både oralt og parenterelt. - Forsøg med po og im. Administration af antibiotika (Gennemgang af de mest oplagte faldgruber, fx antibiotika der gives po, hvor vi ønsker en systemisk effekt, men antibiotikaet optages ikke over tarmen)
10:45 - 11:10
Resistens - definition og udvikling i DK
11:10 - 11:20
Pause
11:10 - 11:20
Pause
11:20 - 11:40
Pharmacokinetics (PK) of most common antibiotics in mink - Tentative results for antibiotics' dosage regimen in mink
The PK parameters of three antimicrobial agents in mink have been investigated. The optimal dosage regimens and clinical breakpoints of antibiotics against most common infections in mink have been developed by in silico modelling and simulation. Tentative results will be presented in the seminar.
11:20 - 11:45
Holdninger til antibiotikabrug og motivation for nedsættelse i kvægbruget
Præsentation af foreløbige resultater fra ph.d.-projekt: En gennemgang af internationale indsatser med henblik på reduktion af antibiotika samt en beskrivelse af den danske projektplan, der er udviklet på baggrund heraf.
11:40 - 12:00
Antibiotikaresistens i mink-bakterier
Forekomst af resistens hos mink. Foreløbige resultater MIC værdier på forskellige antibiotikatyper.
11:45 - 11:50
Speakers Corner: LABOKLIN GmbH
11:50 - 11:55
Speakers Corner: HIPRA Nordic
11:55 - 12:00
Speakers Corner: SALFARM DANMARK A/S
12:00 - 13:15
Frokost og udstilling
12:00 - 13:15
Frokost og udstilling
12:00 - 13:15
Frokost og udstilling
13:15 - 14:00
The role of antibiotics on animal welfare and strategies to prevent antibiotic use in United States organic dairy herds
In the United States, antibiotics are prohibited in all organic livestock production and animals treated with antibiotics are required to leave the herd. This rule can have a negative effect on animal welfare if antibiotic treatment is withheld from sick animals just to maintain organic status. Antibiotics have an important role in balancing animal welfare and organic status on dairy farms, and practicing prevention and organic approved treatment strategies may reduce prolonged suffering and overall antibiotic use.
13:15 - 14:00
Master class i EKG, 1
Praktisk tilgang til de EKG’er, vi ser i hverdagen vekslende med en masse baggrundsstof, også praktiske tips, du ikke finder i en lærebog. Vi kommer igennem næsten alt inden for basal EKG-diagnostik: Hvor kommer takkerne fra, hvad er normalt, rytmeforstyrrelser, hypertrofitegn, artefakter mv.
13:15 - 13:35
Antibiotikabehandling af mink - hvad gør jeg?
En praktiserendes bud på håndtering af antibiotika-behandlinger ved mink.
13:35 - 14:00
Et alternativ til antibiotika - probiotika
14:00 - 14:15
Speakers Corner
14:00 - 14:10
Pause
14:00 - 14:10
Pause
14:10 - 14:55
Mini workshop - Udfordringer i forbindelse med reduktion af antibiotika i dansk kvægbrug
14:10 - 14:55
Master class i EKG, 2
Praktisk tilgang til de EKG’er, vi ser i hverdagen vekslende med en masse baggrundsstof, også praktiske tips, du ikke finder i en lærebog. Vi kommer igennem næsten alt inden for basal EKG-diagnostik: Hvor kommer takkerne fra, hvad er normalt, rytmeforstyrrelser, hypertrofitegn, artefakter mv.
14:15 - 14:30
Forebyggende tiltag mod urinvejslidelser
Urinvejslidelser hos mink. Hvordan skelner vi mellem normal-fysiologiske og patologiske fund. Farmer Jensen ringer og fortæller, at de tisser rødt. Hvad kan vi forvente at finde ved obduktionerne? Hvornår AB og hvornår ikke AB. Forebyggelse af disse lidelser hos mink - med fokus på at undgå antibiotika behandling.
14:30 - 14:50
Fodring uden diarre
Udfordringer ved fodersammensætningen ved fx fravænning og i vækstperioden. Hvor kan man gå på kompromis med råvarerne uden at få diarre hos minkene? Optimale målsætninger omkring energiindholdet. Ovenstående er typisk et vilkår. Hvad kan vi gøre på farm-niveau? F.eks. foder emner (Roesnitter - easystrø og andre) eller metoder, som avleren (dyrlæge) selv kan benytte ved udbrud af diarre. Vi har jo ikke så meget indflydelse på fodercentralernes valg.
14:50 - 14:55
Afslutning - opsamling
14:55 - 15:40
Kaffe og udstilling
14:55 - 15:40
Kaffe og udstilling
14:55 - 15:40
Kaffe og udstilling
14:55 - 15:40
Kaffe og udstilling
15:40 - 16:25
The Equine Back and Pelvis: Anatomy and Disease
This talk will include a review of the relevant anatomy of the thoracolumbar spine, lumbosacral junction, sacroiliac joint and region, the pelvis and coxofemoral joint. I will also discuss the various diseases commonly afflicting these structures. The focus of the talk will be the sacroiliac joint region.
15:40 - 16:25
Master class i EKG, 3
Praktisk tilgang til de EKG’er, vi ser i hverdagen vekslende med en masse baggrundsstof, også praktiske tips, du ikke finder i en lærebog. Vi kommer igennem næsten alt inden for basal EKG-diagnostik: Hvor kommer takkerne fra, hvad er normalt, rytmeforstyrrelser, hypertrofitegn, artefakter mv.
15:40 - 18:15
Generalforsamling i Faggruppe Kvæg og andre produktionsdyr
15:40 - 18:15
Generalforsamling i Faggruppe Kvæg og andre produktionsdyr
15:40 - 18:15
Generalforsamling i Faggruppe Kvæg og andre produktionsdyr
16:25 - 16:35
Pause
16:25 - 16:35
Pause
16:35 - 17:20
The Equine Back and Pelvis: Clinical Signs, Diagnosis and Treatment
This talk will build on my first talk and will elaborate on how the various diseases presented previously can affect performance and cause lameness. I will discuss how your clinical examination can point towards disease of these areas and what further diagnostic testing can and should be applied. The discussion around diagnostics will include diagnostic analgesia, radiography, ultrasound, nuclear scintigraphy, and computed tomography (CT). There will also be discussion focused on treating these various diseased structures including ultrasound-guided injections, and surgical options.
16:35 - 17:20
Master class i EKG, 4
Praktisk tilgang til de EKG’er, vi ser i hverdagen vekslende med en masse baggrundsstof, også praktiske tips, du ikke finder i en lærebog. Vi kommer igennem næsten alt inden for basal EKG-diagnostik: Hvor kommer takkerne fra, hvad er normalt, rytmeforstyrrelser, hypertrofitegn, artefakter mv.
17:20 - 17:45
Kaffe og udstilling
17:20 - 17:30
Kaffe og udstilling
17:30 - 18:15
Master class i EKG, 5
Praktisk tilgang til de EKG’er, vi ser i hverdagen vekslende med en masse baggrundsstof, også praktiske tips, du ikke finder i en lærebog. Vi kommer igennem næsten alt inden for basal EKG-diagnostik: Hvor kommer takkerne fra, hvad er normalt, rytmeforstyrrelser, hypertrofitegn, artefakter mv.
17:45 - 18:30
The Equine Neck: Clinical Signs, Diagnosis and Treatment
This talk will focus on the cervical spine and will include a review of relevant anatomy, common diseases, clinical signs, diagnostics and treatment options. Disease-wise we will focus on developmental cervical stenotic myelopathy (CSM)\Wobbler’s disease seen in younger horses and acquired CSM\cervical facet joint disease seen in adult horses. Discussion will centre on diagnosis by radiography and CT but I will also discuss ultrasound of the cervical spine and present techniques for injecting cervical facet joints.
18:15 - 18:30
Pause
18:15 - 18:30
Pause
18:15 - 18:30
Pause
18:30 - 20:00
Middag for øvrige
18:30 - 20:00
Working Dinner for medlemmer af DA
18:30 - 20:00
Working Dinner for medlemmer af DA
18:30 - 20:00
Working Dinner for medlemmer af DA
18:30 - 20:00
Middag for øvrige
18:30 - 20:00
Middag for øvrige
18:30 - 20:00
Middag for øvrige
18:30 - 20:00
Working Dinner for medlemmer af DA
18:30 - 20:00
Middag
20:00 - 22:00
Røntgenpanel/Diagnostisk panel
Røntgenpanelet vil være en åben diskussion af både billeddiagnostisk materiale fra hestepraksis som paneldeltagerne og moderatoren har bidraget med på forhånd. Vi vil diskutere billederne ud fra en case baseret tilgang og diskutere betydning og eventuelt ehandling af de pågældende fund.
20:00 - 22:00
Foredrag for medlemmer af DA: Hvordan bliver dyrlægepraksis til professionelle lønsomme virksomheder?
20:00 - 22:00
Foredrag for medlemmer af DA: Hvordan bliver dyrlægepraksis til professionelle lønsomme virksomheder?
20:00 - 22:00
Foredrag for medlemmer af DA: Hvordan bliver dyrlægepraksis til professionelle lønsomme virksomheder?
20:00 - 22:00
Foredrag for medlemmer af DA: Hvordan bliver dyrlægepraksis til professionelle lønsomme virksomheder?
22:00 - 23:30
Hygge i Stjernebaren med DJ Thomas Jespersen
Torsdag aften i Stjernebaren sørger DJ Thomas Jespersen for at spille det, han selv beskriver som ”yderst lækkert, afslappende og atmosfæreskabende, god lounge musik”.
22:00 - 23:30
Hygge i Stjernebaren med DJ Thomas Jespersen
Torsdag aften i Stjernebaren sørger DJ Thomas Jespersen for at spille det, han selv beskriver som ”yderst lækkert, afslappende og atmosfæreskabende, god lounge musik”.
22:00 - 23:30
Hygge i Stjernebaren med DJ Thomas Jespersen
Torsdag aften i Stjernebaren sørger DJ Thomas Jespersen for at spille det, han selv beskriver som ”yderst lækkert, afslappende og atmosfæreskabende, god lounge musik”.
22:00 - 23:30
Hygge i Stjernebaren med DJ Thomas Jespersen
Torsdag aften i Stjernebaren sørger DJ Thomas Jespersen for at spille det, han selv beskriver som ”yderst lækkert, afslappende og atmosfæreskabende, god lounge musik”.
22:00 - 23:30
Hygge i Stjernebaren med DJ Thomas Jespersen
Torsdag aften i Stjernebaren sørger DJ Thomas Jespersen for at spille det, han selv beskriver som ”yderst lækkert, afslappende og atmosfæreskabende, god lounge musik”.

Sponsorer

Udstillere

Kort

Navn på konference sted

Adresse på konferencested

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close