28.-29. november 2019

Odense Congress Center

Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Ajour 2019

Deltagerregistrering

14:15 - 15:00
Fremtidens energiudfordringer, hvordan løser vi dem?
Er kunstige øer et fatamorgana? Er det realistisk med kunstige øer i Nordsøen, og hvad betyder det for offshore vindmøllemarkedet i Danmark? Skal gasinfrastukturen skrottes? Danmark skal udfase brugen af fossile brændsler, men hvad med gasledningerne i jorden? Er der anvendelse for dem på sigt?
14:15 - 15:00
Stress i hverdagen
16:00 - 16:40
Energirenovering af vores bygninger
65 procent af bygningsmassen i Danmark er opført før 1980, hvor de første krav til bygningers energiforbrug blev indskrevet i bygningsreglementet. Der er derfor et stort potentiale for energieffektivisering af den ældre bygningsmasse. Byggeriet mener, at energieffektivisering er et uundværligt led i den fortsatte omstilling frem mod et CO2-neutralt samfund i 2050. Hvordan får vi renoveret og også gerne digitaliseret den eksisterende bygningsmasse og hvordan får vi gjort driften billigere og mere energieffektiv?

Hør om energirenoveringsstrategi og optimering af bygninger, når der på Ajour 2019 debatteres om, hvordan vi kan spare på energien i stedet for kun at producere og bruge ny grøn energi.
 
16:00 - 16:40
Intelligent energi
En acceleration af den grønne omstilling gennem digitalisering – herunder smart styring af varmepumper.

I dette foredrag argumenteres der for, at data-intelligente og integrerede energisystemer er nøglen til effektiv integration af store andele af vind- og solenergi. Under foredraget vil et nyudviklet Smart-Energy Operating-System (SE-OS) blive anvendt som software platform for en implementering af løsninger for styring af bl.a. varmepumper og kølesystemer efter forskellige kriterier. Disse kriterier kan vælges således at styringen er mest mulig energieffektiv eller omkostningseffektiv. Alternativ kan styringen vælges således CO2-belastning minimeres. En digitalisering af integrerede energisystemer er nøglen til en acceleration af den grønne omstilling. Denne omstilling vil lede til nye data-drevne løsninger, og i Danmark har vi de perfekte rammer for at udvikle og demonstrere disse løsninger. Det nye Center Danmark ved Fredericia vil være centrum for udviklingen disse aktiviteter.
16:45 - 17:30
Følg mig
Kim Kristensen har stået i de mest krævende situationer, en leder kan opleve. Som officer har han flere gange ført danske soldater i krig, hvor beslutninger i bogstaveligste forstand er et spørgsmål om liv eller død. Han har senere brugt sine erfaringer med ledelse i erhvervslivet, den kommunale verden, diplomatiet og kongehuset, hvor han i dag fungerer som ceremonimester.

Som leder må du – især i vanskelige tider – have mod til at stille dig i forreste linje, udpege en retning og sige: Følg mig! Eksemplets magt er stærkt og tydeligt, mener Kim Kristensen. Du skal lede fra fronten. Du skal gå forrest. Det skaber tillid og troværdighed blandt medarbejderne, at de ved, at du nok skal være der, ikke kun når skåltalerne holdes, men også når det gør allermest ondt. Med baggrund i egne erfaringer giver han en række effektive redskaber til at skabe en unik strategi med konstant fokus på retning og high performance samt viljen til at sætte drømmeholdet. Det er fundamentet for ledelse i verdensklasse.

“Følg mig” er et opgør med Rambo-ledelse og kæft, trit og retning. Du skal elske dine medarbejdere, lyder hans provokerende budskab. Det er dem, der i sidste ende skal skabe resultaterne, og først når de mærker din omsorg, er de parate til at følge dig gennem ild og vand.
 

Udstillere

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close