28.-29. november 2019

Odense Congress Center

Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Ajour 2019

Deltagerregistrering

10:00 - 10:10
Velkomst
Velkomst ved Maskinmestrenes Forenings formand, Lars Have Hansen
10:10 - 10:40
Åbningstale
11:10 - 11:30
Automatiseret smøring - fordele og designmuligheder
Gennemgang af fordele ved brug af Automatisk smøring contra manuel udført, samt kort beskrivelse af de forskellige muligheder og enkelte undtagelser.
 
11:40 - 12:20
Industri 4.0 – hvad er status og hvad med sikkerheden, når den fysiske verden bliver digital?
Industri 4.0 - hvad er status og hvad med sikkerheden?  Dette belyses af Jacob Herbst fra Dansk Automationsselskab (DAU) med over 150 medlemsvirksomheder indenfor automationsløsninger.

Alle vil være med i Industri 4.0, hvilket medfører, at en stadig større del af vores fysiske verden bliver intelligent, digitaliseret og forbundet. Det giver en masse nye muligheder, men kan også misbruges ved at angribe os digitalt og forårsage skade i den fysiske verden. I dette indlæg vil Jacob Herbst fortælle om, hvorfor Industri 4.0 og IoT systemer er mere sårbare, give eksempler på hvordan de kan angribes og komme med nogle bud på, hvad vi kan gøre for at sikre vore systemer.
11:40 - 12:20
CO2 reduktioner fra skibsfarten - hvad er visionen, og hvilke udfordringer giver det?
Skibsejerne skal kunne vælge frit, hvilke tiltag de vil benytte sig af for at mindske CO2-udledningen. Sådan lyder det fra flere af FN’s medlemsstater, som mener, at friheden vil skabe incitamentet for skibsejerne til at udvikle nye løsninger.

Danske Rederier har en ambition om at understøtte rederiernes mulighed for selv at vælge vejen mod målet, og tilskynder til innovation og udvikling af energieffektive tiltag. Mærsk har EKSEMPELVIS annonceret, at deres flåde vil blive CO2 neutral i 2050.

Maria Skipper Schwenn, direktør, Danske Rederier vil fortælle om overvejelser og dilemmaer.
 
13:20 - 13:40
Energisyn – 2. runde
Anden runde af energisyn står for døren. Kom og bliv opdateret på de nyeste retningslinjer, og hvad du skal forvente af få ud af energisynet.
Hvordan får du mest ud af et energisyn? Hvad med lejede bygninger? Hvilke virksomheder er omfattet ved blandede ejerforhold? Fordele ved at anvende den nye standard for energigennemgang (fra ISO 50.001). Hvilke ændringer er der i den nye bekendtgørelse 1382 vs. den gamle 1212?  
 
13:50 - 14:10
Køleanlæg med CO2 kølemiddel, er, for SA-AL Køleteknik, kendt teknologi
SA-AL Køleteknik har siden 2007 arbejdet med installation af CO2 køleanlæg til både køl og frost og vi er ISO 9001:2015 certificeret til alle typer køleanlæg og alle typer kølemiddel, herunder naturlige kølemidler.
 
CO2 teknologien har været der siden den mekaniske køling blev udviklet sidst i 1800 tallet, så den er ikke ny, men den er blevet noget mere avanceret og SA-AL Køleteknik har været en del af denne udvikling, både i forhold til transkritiske og subkritiske processer.
 
Vi leverer gennemprøvet teknologi og vi har så mange køleteknikere, så vi altid er klar til at servicere dig.
 
Vi har siden 2007 leveret mere end 250 CO2 anlæg og vi leverer anlæg fra 5 kW og opefter.
 
SA-AL Køleteknik er et 100 % dansk ejet selskab og vi leverer udelukkende køleanlæg, der er målrettet mod den enkelte kundes behov og uden bindinger til bestemte leverandører.
 
Så derfor: Din fremtid inden for dine køle-/frostanlæg er vores nutid.

 
14:15 - 15:00
Fremtidens energiudfordringer, hvordan løser vi dem?
Er kunstige øer et fatamorgana? Er det realistisk med kunstige øer i Nordsøen, og hvad betyder det for offshore vindmøllemarkedet i Danmark? Skal gasinfrastukturen skrottes? Danmark skal udfase brugen af fossile brændsler, men hvad med gasledningerne i jorden? Er der anvendelse for dem på sigt?
14:15 - 15:00
Digital Sundhed - Sluk for dit online forbrug og sluk for stress
Digital forurening er et nyt begreb, der bruges om usunde digitale vaner. De usunde vaner dukker ofte op som nogle af de store syndere, når det gælder danskernes dårlige mentale sundhed og stress. I dette indlæg gennemgår speciallæge i almen medicin Imran Rashid og chef for Strategisk Sundhed hos PFA Rikke Haaber baggrunden for deres samarbejde 'Sunde Digitale Vaner'.

Samarbejdet skal hjælpe danskerne med at få kontrollen over deres teknologiforbrug tilbage og forhåbentlig resultere i bedre mental trivsel. Er der behov for en mental grøn omstilling ift. vores digitale vaner? Et digitalt reset af, hvad der skal være den nye normal for vores online adfærd i de kommende år? Hvad sker der, hvis vi i højere grad bruger vores sparsomme fritid og refleksion på det, der reelt set skaber værdi for os, fremfor på det, der bare er designet til at fange vores opmærksomhed?
15:30 - 15:50
Machine Learning i anvendelse
Kører alt som det plejer…? Målinger og dataanalyse kan fortælle, om alt er,  som det plejer at være, men intet menneske kan huske og holde øje med alt det data.
Nu kan du 'optage' maskinens datamønster og automatisk overvåge og styre, hvad der skal ske, hvis noget forandres. Live-demo af 'den autonome proces'.
 
 
16:00 - 16:40
Energirenovering af vores bygninger
65 procent af bygningsmassen i Danmark er opført før 1980, hvor de første krav til bygningers energiforbrug blev indskrevet i bygningsreglementet. Der er derfor et stort potentiale for energieffektivisering af den ældre bygningsmasse. Byggeriet mener, at energieffektivisering er et uundværligt led i den fortsatte omstilling frem mod et CO2-neutralt samfund i 2050. Hvordan får vi renoveret og også gerne digitaliseret den eksisterende bygningsmasse og hvordan får vi gjort driften billigere og mere energieffektiv?

Hør om energirenoveringsstrategi og optimering af bygninger, når der på Ajour 2019 debatteres om, hvordan vi kan spare på energien i stedet for kun at producere og bruge ny grøn energi.
 
16:00 - 16:40
Intelligent energi
En acceleration af den grønne omstilling gennem digitalisering – herunder smart styring af varmepumper.

I dette foredrag argumenteres der for, at data-intelligente og integrerede energisystemer er nøglen til effektiv integration af store andele af vind- og solenergi. Under foredraget vil et nyudviklet Smart-Energy Operating-System (SE-OS) blive anvendt som software platform for en implementering af løsninger for styring af bl.a. varmepumper og kølesystemer efter forskellige kriterier. Disse kriterier kan vælges således at styringen er mest mulig energieffektiv eller omkostningseffektiv. Alternativ kan styringen vælges således CO2-belastning minimeres.

En digitalisering af integrerede energisystemer er nøglen til en acceleration af den grønne omstilling. Denne omstilling vil lede til nye data-drevne løsninger, og i Danmark har vi de perfekte rammer for at udvikle og demonstrere disse løsninger. Det nye Center Danmark ved Fredericia vil være centrum for udviklingen disse aktiviteter.
16:45 - 17:30
Følg mig
Kim Kristensen har stået i de mest krævende situationer, en leder kan opleve. Som officer har han flere gange ført danske soldater i krig, hvor beslutninger i bogstaveligste forstand er et spørgsmål om liv eller død. Han har senere brugt sine erfaringer med ledelse i erhvervslivet, den kommunale verden, diplomatiet og kongehuset, hvor han i dag fungerer som ceremonimester.

Som leder må du – især i vanskelige tider – have mod til at stille dig i forreste linje, udpege en retning og sige: Følg mig! Eksemplets magt er stærkt og tydeligt, mener Kim Kristensen. Du skal lede fra fronten. Du skal gå forrest. Det skaber tillid og troværdighed blandt medarbejderne, at de ved, at du nok skal være der, ikke kun når skåltalerne holdes, men også når det gør allermest ondt. Med baggrund i egne erfaringer giver han en række effektive redskaber til at skabe en unik strategi med konstant fokus på retning og high performance samt viljen til at sætte drømmeholdet. Det er fundamentet for ledelse i verdensklasse.

“Følg mig” er et opgør med Rambo-ledelse og kæft, trit og retning. Du skal elske dine medarbejdere, lyder hans provokerende budskab. Det er dem, der i sidste ende skal skabe resultaterne, og først når de mærker din omsorg, er de parate til at følge dig gennem ild og vand.
 

Udstillere

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close