• DanTaet A/S

  Med en bred palette af læksikringsanlæg til alle arter rørinstallationer i bolig, erhverv og industri tilbyder DanTaet et totalkoncept til beskyttelse af bygninger, inventar og personer imod såvel indtrængende som udstrømmende vand.
  DanTaet tilbyder et udførligt program af systemer  efter opgave. DanTaet kan bl.a. overvåge og sikre:
  - Brugsvandsinstallationer
  - Fjernvarmeinstallationer
  - Kølevandsinstallationer
  - Plaststøbemaskiner
  - Væskefølsomme rum (punktsikring af EDB udstyr o.l.)
  - Landbrugsinstallationer (svine-/heste-/kostalde, hønserier)
  - Kundespecifikke anlæg

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close