• Sabroe Nordic

  SABROE NORDIC produktsalg.
  Sabroe Nordic er en Johnson Controls produktsalgsafdeling. Vi sælger Sabroe kølemaskiner og varmepumper i Danmark - samt i Norge, Sverige, Finland, Island og Baltikum.
  Vi har adresse og kontor på vores Sabroe fabrik i Holme/Højberg ved Århus i Danmark. Johnson Controls Parts Center holder til på samme adresse.
  Vi er ikke engageret eller involveret i selve køle- eller varmepumpekontrakten, men leverer Sabroe kølemaskiner og varmepumpe-produkter kun via vores samarbejdspartnere i Danmark. Vore samarbejdspartnere er alle uafhængige kølefirmaer, som vi så skal varetage, udvide og forbedre vores forbindelser med.
  Sabroe Nordic leverer Sabroe produkter, reservedele, support og kurser til vores partnere i Danmark -  bl.a. fabriksbyggede, energivenlige, industrielle køle- og varmepumpeanlæg.
  Er i interesseret i at blive en Sabroe Nordic partner? Eller ønsker du bare at vide mere om vores Sabroe køle-, varmepumpe-produkter og tjenester, så bare kontakt os på AJOUR 2019 og fortæl os hvad mere vi kan gøre sammen.
  Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i Sabroe-regi, samt til at kunne betjene jer og jeres kunder på samme gode og tilfredsstillende måde som hidtil. Vi håber derfor på at kunne levere nye, flere og bedre tilbud, produkter og ydelser til Dem og Deres virksomhed i fremtiden.

Cookies policy