• Maskinmestrenes Forening

    Maskinmestrenes Forening er organisationen for cirka 12.850 tekniske ledere, dual officers og tekniske managers offshore, som er uddannet fra en maskinmesterskole eller et maritimt uddannelsescenter. Maskinmestre arbejder i blandt andet produktions- og industrivirksomheder, på kraftværker, rensningsanlæg og i energiforsyningsselskaber samt inden for offshore vind-, olie- eller gasproduktion. De kan også være ansat som tekniske ledere på hospitaler og i andre større bygningskomplekser, udvikle energieffektivisering både til lands og til søs eller beskæftige sig med service, handel og rådgivning. I dag er 80 procent af Maskinmestrenes Forenings medlemmer ansat i stillinger på land, mens 20 procent er ansat i skibsfart eller offshore. Maskinmestre er både ledere og arbejdstagere, og Maskinmestrenes Forening tilbyder individuel juridisk og økonomisk rådgivning om alle former for løn- og arbejdsvilkår. Foreningens bestyrelse forhandler, opsiger og indgår desuden en lang række kollektive overenskomster på medlemmernes vegne. Mange opgaver løses i tæt samarbejde med talsmænd, brancheråd og øvrige tillidsrepræsentanter. Udadtil varetager Maskinmestrenes Forening medlemmernes interesser nationalt og internationalt gennem samarbejde med en lang række organisationer og ved at være repræsenterede i råd, nævn og udvalg, der har indflydelse på forhold omkring maskinmestrenes virke. Foreningen er partipolitisk neutral og økonomisk uafhængig.

Cookies policy