14. feb. 2019

Posthallen

Prinsensgt. 8, 0152 Oslo

Samarbeidspartnere

9:00 - 9:10
Velkommen til Citykonferansen 2019
9:10 - 9:25
Åpningsinnlegg med Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen
9:25 - 9:45
Fra forbruksfest til festbrems?
Hvilke retning tar forbruk og renter, og hva betyr det for eiendomsmarkedet fremover
9:45 - 10:05
Områdeutvikling i Sergelstan, Stockholm - Vasakronan
I området kring Sergels Torg, Stockholm sker stora förändringar och fastighetsägarna och staden investerar mer än 15 miljarder sek. I fokus är samarbete, det offentliga rummet och trygghet & säkerhet vilket kan sammanfattas i FOLK . LIV . ALL . TID. Anna Nyberg berättar mer om Vasakronans vision och arbete med Sergelstan som är Stockholm absoluta city
10:05 - 10:15
Byen og menneskene
Hvem er vi, og hvilke behov vil vi ha fremover? Hva er en bærekraftig by sett i lys av dens mangfold? Hva er et varmt samfunn og hva skaper en raus by? Ønsker vi rom for alle menneskene i byen?
10:15 - 10:45
Pause
10:45 - 12:00
Markedstrender i sentrum
Fem fagpersoner blir utfordret av et utvalg brukere av byen. Vi har hentet inspirasjon fra «5 på gaten» for å få ekte meninger fra folk som bruker byen.

Retail: Marit Jensen – Client Director/ Strategisk Rådgiver i Bold
Food & Beverage: Frode Rønne – Markedssjef i Aspelin Ramm Eiendom
Kontor: Trond Aslaksen – Partner Transaksjoner og utleie i Akershus Eiendom
Bygulv: Ellen Cathrine Kobro og Thomas Nygård - Norwegian Property
Bolig: Olav Birkenes – Daglig leder Birk & Co
 
12:00 - 13:00
Lunsj
13:00 - 13:20
Bilfritt byliv i Oslo (?)
Carl Erik Krefting møter Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen
13:20 - 13:30
Cityglød 2019 - Juryen presenterer de nominerte
13:30 - 14:30
Speed talk
Vi viser frem et utvalg selskaper som tenker nytt og utvikler nye konsepter til byene våre.  Og alle med brukerne i fokus!

Strategisk design i stedsutvikling — making shit happen
Alt rundt oss endrer seg raskere enn noensinne. Det krever nye tilnærminger, arbeidsmetoder og en hel del fleksibilitet når vi former byene vi skal leve i. Det er menneskene som bruker byen, og vi mennesker endrer oss ikke fullt så raskt som teknologien tillater. Vi er sosiale vanedyr med behov for å føle tilhørighet, glede og trygghet — der vi lever, leker og bor. Stedsutviklere må ha ambisjoner om å skape levedyktige løsninger som treffer, minimere risiko ved å teste underveis og skape noe som er ekte og genuint. Hvordan kan vi bruke designprinsipper til å skape gode steder å være?
Emergence Projects

Merverdi i eiendomsprosjekter gjennom fokus på sosial bærekraft

Hva er sosial bærekraft og hva betyr det for eiendomsbransjen? I Oslo står det i kommuneplan at byen skal være en mer varmere og inkluderende sted å være. Kan en målrettet fokus på sosial bærekraft bidrar til å oppnå dette og være lønnsomt samtidig? Vi ser et økende antall av sosiale entreprenører i hele verden og ikke minst her i Norge. I tillegg ser vi endringer i flere markeder som skaper usikkerhet når det gjelder investering i eiendom og eiendomsprosjekter. Hvilke muligheter har de trendene til å skape lønnsomme prosjekter som bidrar til et bedre samfunn?
Bevisste

Mere kaffe?
Britt Kornum forteller hvorfor en kaffebar alene ikke skaper levende møteplasser på bakkeplan
ZINK

Sosiale møteplasser for alle
Jan Christian Vestre er daglig leder i familiebedriften Vestre, en av Europas mest fremgangsrike produsenter av bymøbler. Selskapet har all sin produksjon i Skandinavia, basert på fornybar energi og kortreise og miljøvennlige materialer. Jan Christian er opptatt av at næringslivet må bidra til å realisere FNs bærekraftsmål, og at Norge har alle forutsetninger for å bli en grønn industristormakt
Vestre

Food & The City
The growth of restaurants is a direct result of city urbanization. As technology continues to capture data from all aspects of our lives, Food & Beverage operators are learning to utilize digital channels and tools to capture customer demands and deliver modern conveniences via on-demand services. WeOrder will share what these modern conveniences are in an urban setting, with specific focus on highlighting market trends in Oslo and beyond.
Weorder


 
14:30 - 14:40
Fornøyde brukere gir lønnsomme utleiere
De beste i eiendomsbransjen har jobbet på høygir i flere år med å gjøre selskapene sine kundeorienterte. Hva har de gjort til nå, hva har de fått til og hvor går de videre? Vi avslører hvilke utleiere som er best, og ser på hva de gjør for å beholde lederposisjonen fremover.
14:40 - 15:10
Pause
15:10 - 15:30
Construction City - ny kunnskapspark på Ulven
Det ventes store endringer i bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen fremover. Næringen må bli mer bærekraftig, grønnere, mer digital og mer produktiv. Benedicte Økland er daglig leder for Construction City Cluster, og sammen med Jon Harald Kristiansen, utviklingssjef i Betonmast, skal de presentere hvordan de ser for seg at Construction City skal bidra til disse endringene.

Construction City utvikles nå som en ny industriklynge og en 100.000 kvm stor kunnskapspark på ulven i Oslo. Våre medlemmer, og kommende leietakere, er noen av Norges største eiendomsutviklere, entreprenører, tekniske rådgivere og andre virksomheter av betydning for bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen som renovasjon, telekom, IT, advokater og andre. Gjennom samhandling og nye løsninger skal vi skape «The Future of construction»
15:30 - 15:40
Cityprisen 2019 - Juryen presenterer de nominerte
15:40 - 16:10
Eiendomsmarkedene i Norden

Tilbakeblikk 2018, og utsikter, muligheter og utfordringer for de neste 12-24 månedene.

Et kort tilbakeblikk på eiendomsmarkedet i 2018, viser igjen et veldig aktivt transaksjons-år i hele Norden, men med økende forskjeller mellom segmentene, både mhp avkastning og risiko-persepsjon.  Det har blitt vanskeligere å finne de virkelig gode investeringene, og krevende å unngå de dårlige. En hel sektor, inkludert investorene i næringseiendom, både lokalt og internasjonalt, står foran en rekke nye utfordringer og muligheter. Det er forventet større forskjell mellom «vinnere» og «tapere». Dypere analyse, endringer og betydelige investeringer vil være avgjørende…og ikke minst evne til å ta beslutninger og å handle. På vei inn  i 2019; hvordan ser markedene i Norden ut og hvordan tror vi de neste 1-2 årene blir?

16:30 - 17:30
Minglevorspiel
17:30 - 21:00
CityDinner
Foredrag:
Oslo – sett gjennom Bærum-Simen og Grorud-Pølsas skibriller…

Underhodning:
Øyvind Rafto, Oda Evja, DJ Pistolpuma m.fl

Prisutdeling:
Vinneren av Cityprisen 2019 og Cityglød 2019

Bilder fra 2018

Kart

Cookies policy