• Q-Park

    Q-Park tilbyr parkingsløsninger av høy kvalitet ved attraktive lokasjoner. Med over 800 000 parkingsplasser, er Q-Park ett av Europas største parkingsselskap. Vi satser på kvalitet i alle ledd av virksomheten - i form av rene og trygge parkingsanlegg, attraktive lokasjoner, fremtidsrettede løsninger og vennlig personell.
    « Q-Park er stolt hovedsponsor av Citykonferansen Oslo gjennom mange år.  For oss er konferansen et av årets høydepunkt og en flott arena for å fortelle om våre nye parkeringsløsninger»

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close