• Expandia

    Expandia er Skandinavias største leverandør av midlertidige lokaler. Vi tilbyr nøkkelferdige kontor, skoler, barnehager og boliger spesielt tilpasset ditt behov. Det betyr at vi kan ordne alt fra tegninger, byggemelding og grunnarbeid til el, VVS og montering. Dessuten står vi for vedlikehold og service under leietiden – dette for at vi skal ha fornøyde, glade og trygge kunder. Citykonferansen er en viktig arena for oss å være med på for å komme i kontakt med det private marked.

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close