Glæder du dig også til årsmødet?

Det handler om dig, dit fag og din forening

Bliv opdateret med den nyeste viden

Mød mere end 50 firmaer og organisationer i udstillingen

Mød studiekammerater, kolleger og venner i festligt lag

7.-9. oktober 2021

Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter

Østerøvej 2,5800 Nyborg

DDD Årsmøde 2021

yes Tilmeld dig via dette link: DDD Årsmøde 2021 | Den Danske Dyrlægeforening


 

Årsmødet handler om dig, dit fag og din forening

Oplev tre dage, hvor du kan blive fagligt opdateret, pleje dit netværk og drøfte den fremtidige kurs for din forening.

Årsmødet byder på et omfattende fagligt program, hvor du har mulighed for at deltage i faglige diskussioner og få del i den nyeste faglige viden, formidlet af forskere og praktikere fra ind- og udland. Du får adgang til et program med 22 forskellige spor.

I udstillingen kan du møde flere end 50 firmaer og organisationer, og du kan deltage i foreningens generalforsamlinger og stemme på dine kandidater til bestyrelserne.

Fredag aften er der fest, hvor du kan hygge dig i selskab med studiekammerater, kolleger og venner, nyde den gode mad, underholdningen og danse til langt ud på natten.

Du har en række gode fordele som medlem:

 • Du kan deltage gratis i debatarrangementet om dyresundhed og etik i rewilding torsdag aften (har du ikke mulighed for at deltage fysisk, kan du tilmede dig og følge debatten on-line)
 • Du kan deltage gratis i festmiddagen fredag aften.
 • ADO betaler udgiften til overnatning fredag til lørdag for sine medlemmer. Desuden kan du få dine transportudgifter refunderet med et beløb svarende til transport med DSB Standard, hvis du er tilmeldt og deltager i ADOs generalforsamling lørdag formiddag.
 • Er du medlem af DA, kan du deltage gratis i DAs faglige arrangement torsdag eftermiddag og i "working dinner" med foredrag torsdag aften. DA betaler desuden udgiften til overnatning torsdag til fredag og fredag til lørdag for sine medlemmer.
 • Er du ledig, får du 250 kr. i rabat ved deltagelse i det faglige program pr. dag.

Program

Udforsk programmet og find de indlæg, der interesserer dig!

09:00 - 09:50
Velkommen ved Helle Slot, Faggruppe Kvæg
09:50 - 10:35
(New) mastitis pathogens - consequences for prophylaxis and therapy?
The new diagnostic techniques that have been available for some years now have changed our knowledge about mastitis pathogens. In the lecture, the most important new findings, insofar as they are important for the prevention and therapy of infections, will be presented.  

De nye diagnostiske teknikker, der har været til rådighed i nogle år, har ændret vores viden om mastitispatogener. I foredraget vil de vigtigste nye resultater blive præsenteret, for så vidt som de har betydning for forebyggelse og behandling af infektioner. 
10:35 - 10:45
Speakers Corner: MSD Animal Health og HIPRA Nordic
10.35-10.40: MSD Animal Health: Ny veterinær disciplin, Katja Hornbæk Mikkelsen
10.40-10.45: HIPRA Nordic: Mælkeprøver - Hvordan ser det ud i jeres besætninger? Henrik Schmidt
 
10:45 - 11:00
Pause
11:00 - 11:30
The role of Corynebacterium spp. in Mastitis
Corynebacterium spp. are frequently detected in bovine milk samples. The presentation will describe the occurring species and infection dynamics.
11:00 - 12:00
Companion animal cytology as a key diagnostic tool - Basics and Tips & tricks
11:30 - 11:50
Behandlingsstrategier ved mastitis
Med udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse af danske dyrlæger vil de væsentlige karakteristika for mastitisbehandling i dansk kontekst gennemgås. En sammenligning med international litteratur på området vil forsøge at åbne op for nye perspektiver omkring forskellige behandlingsstrategier.
11:50 - 13:00
Frokost og udstilling
12:00 - 13:15
Frokost og udstilling
12:00 - 13:15
Frokost og udstilling
13:00 - 13:30
Biofilms rolle i mastitis
For nogle tilfælde af mastitis forbedres tilstanden ikke på trods af gentagne antibiotikabehandlinger. Biofilminfektioner er kendetegnet ved at være svære at behandle og leder ofte til kroniske tilstande. Derfor vil vi i dette studie undersøge biofilms rolle i mastitis hos danske malkekvæg. Dette studie er et af få som fokuserer på yverbiopsier og direkte påvisning af biofilm ved hjælp af PNA-FISH som ikke før er blevet anvendt ved mastitis.
13:15 - 13:20
Velkomst
13:15 - 14:00
What is it? Tumor cytology
13:20 - 14:00
Equine autologous mesenchymal stem cells and platelet rich plasma. A bio-therapeutic approach for sport’s related tendon & joint pathology
Orthopedic biotherapy, using autologous products, is a reliable and a safe approach as a treatment for musculoskeletal pathology in equine athletes. Straightforward and repeatable methodology guarantees a standardized product. Clinical application results in reduced pain, better healing, and a long lasting benefit. An update on research developments, and clinical application experiences in horses are presented.
13:30 - 14:00
Projekt vedr. behandling af klinisk mastitis og brug af on-farm test
Hvordan udvælger vi køer til behandling? Kan vi behandle udelukkende intramammært? I indlægget præsenteres de foreløbige resultater fra et projekt vedr. behandling af klinisk mastitis. Her har 12 besætninger systematisk anvendt en on-farm test som beslutningsstøtte ved udvælgelse af mastitis-tilfælde til behandling, og derefter randomiseret deres penicillin-behandlinger (IMM eller IMM+IM). Dette med henblik på at vurdere helbredelse ved de respektive behandlinger.
13:55 - 14:05
Speakers Corner: Karl Storz Endoskopi Danmark A/S og LABOKLIN
13.55-14.00: Karl Storz Endoskopi Danmark A/S: Endoskopisk behandling af løbedrejninger, Maja Albrechtsen
14.00-14.05: LABOKLIN: Nyt fra laboratoriet, Charlotte Hoffmann-Timmol
 
14:00 - 14:15
Pause
14:00 - 14:15
Pause
14:05 - 14:25
Pause
14:15 - 15:00
Oral Endoskopy
14:15 - 15:00
Where is it? Lymph node and organ cytology
14:15 - 15:00
Praktisk anvendelse af den nye overenskomst
Indlægget handler primært om den nye overenskomst og dens muligheder i forhold til ansættelsesform og vagtafholdelse - set i et perspektiv og historik over de sidste 3 overenskomster. Indlægget afsluttes med tanker om, hvor vi er på vej hen, og hvad vi har af muligheder i fremtiden.
14:25 - 14:45
Brug af Big data til at finde effektive behandlingsstrategier mod mastitis
Ved at benytte data med celletal fra ydelseskontrollen har vi konstrueret kurver, der viser hvorledes celletallet ændrer sig igennem laktationsfasen, afhængigt af om en PCR test ved den efterfølgende goldning bliver positiv eller negativ for 6 af de vigtigste mastitis patogener. Resultatet sammenholdes med de nyligt ændrede retningslinjer for goldbehandling.
14:45 - 15:00
Afrunding af dagens tema ved Helle Slot, Faggruppe Kvæg
15:00 - 15:45
Kaffe og udstilling
15:00 - 15:45
Kaffe og udstilling
15:00 - 15:45
Kaffe og udstilling
15:00 - 15:45
Kaffe og udstilling
15:45 - 16:30
Dental Radiography
15:45 - 16:30
Effusion evaluation
15:45 - 17:45
Generalforsamling i Faggruppe Kvæg og andre produktionsdyr
15:45 - 16:30
Den nye Dyrlægeoverenskomst - få svar på de hyppigst stillede spørgsmål fra arbejdsgiverne
Indlægget omhandler en gennemgang af de mest hyppigt stillede spørgsmål fra arbejdsgiverne vedrørende anvendelsen af Dyrlægeoverenskomsten efter dens vedtagelse dette år.
16:30 - 16:45
Pause
16:30 - 16:45
Pause
16:30 - 16:45
Pause
16:45 - 17:30
Extraction of incisor teeth
16:45 - 17:30
Bring your own – problem cases and challenges encountered with cytology in daily patient work
16:45 - 17:30
Forskellige alternative modeller for praksisdrift som alternativ til klassisk ejerforhold eller salg til en fond
17:30 - 20:00
Working Dinner for medlemmer af DA
17:30 - 20:00
Working Dinner for medlemmer af DA
17:30 - 20:00
Working Dinner for medlemmer af DA
17:45 - 20:00
Working Dinner for medlemmer af DA
18:00 - 20:00
Middag for øvrige
18:00 - 20:00
Middag for øvrige
18:00 - 20:00
Middag for øvrige
20:00 - 21:30
Debat om ”Dyresundhed og etik i rewilding - er en fair balance mulig?”
Debatten vil blive streamet, så det er muligt at følge den fra distancen. Der vil dog ikke være mulighed for at blande sig i debatten som online deltager.

Formålet med debatten er at få belyst hvilke sundhedsmæssige og etiske udfordringer rewilding giver, herunder at få belyst, hvordan ønsket om mere biodiversitet og god dyrevelfærd kan gå hånd i hånd. Hvor går grænserne med dyreværnsloven i hånden set med dyrlægerne og biologernes faglighed? Hvordan håndterer vi som dyrlæger de udfordringer, og hvordan kommer vores faglighed som dyrlæger bedre til orde i den offentlige debat?

Målet er at skabe en bedre forståelse for de interkollegiale udfordringer, der er mellem de privat praktiserende dyrlæger, der involveres i projekterne, samt kollegaerne i Fødevarestyrelsen (FVST), der udfører kontroller samt at finde en fælles forståelse mellem dyrlæger og biologer af at god dyrevelfærd også er muligt, når biodiversiteten øges.

Moderator er journalist Mette Walsted Vestergaard

Panelet består af følgende deltagere:
Dyrlæge Carsten Jensen, FVST
Biolog Hans Henrik Bruun, Medlem af den videnskabelige arbejdsgruppe
Dyrlæge Helle Slot, DDDs repræsentant i interessentgruppen vedr. Natur National Parker i Danmark
Dyrlæge Lene Kattrup
Dyrlæge Carsten Grøndal
 
20:00 - 22:00
Fremtidssans – Hvordan udvikler du din forretning, så du bedst muligt udnytter fremtidens tendenser
Indlægget berører bl.a. følgende spørgsmål:
 • Hvorfor succes i fremtiden handler om “bedre" fremfor "mere"
 • Nye forretningsmodeller, hvor overskud skabes hele vejen rundt og ikke kun gennem økonomi og størrelse
 • Hvordan du navigerer med fremtidssans som helt almindeligt menneske i en stadig mere kaotisk verden, så du ikke falder sammen som en slatten pruttepude, når dagen er omme
 • De 3 vigtigste trends indenfor vores verden - for dig, der drømmer stort, vil det hele men også har travlt i hverdagen.
20:00 - 23:30
Hygge i Stjernebaren
20:00 - 22:00
Fremtidssans – Hvordan udvikler du din forretning, så du bedst muligt udnytter fremtidens tendenser
Indlægget berører bl.a. følgende spørgsmål:
 • Hvorfor succes i fremtiden handler om “bedre" fremfor "mere"
 • Nye forretningsmodeller, hvor overskud skabes hele vejen rundt og ikke kun gennem økonomi og størrelse
 • Hvordan du navigerer med fremtidssans som helt almindeligt menneske i en stadig mere kaotisk verden, så du ikke falder sammen som en slatten pruttepude, når dagen er omme
 • De 3 vigtigste trends indenfor vores verden - for dig, der drømmer stort, vil det hele men også har travlt i hverdagen.
20:00 - 22:00
Fremtidssans – Hvordan udvikler du din forretning, så du bedst muligt udnytter fremtidens tendenser
Indlægget berører bl.a. følgende spørgsmål:
 • Hvorfor succes i fremtiden handler om “bedre" fremfor "mere"
 • Nye forretningsmodeller, hvor overskud skabes hele vejen rundt og ikke kun gennem økonomi og størrelse
 • Hvordan du navigerer med fremtidssans som helt almindeligt menneske i en stadig mere kaotisk verden, så du ikke falder sammen som en slatten pruttepude, når dagen er omme
 • De 3 vigtigste trends indenfor vores verden - for dig, der drømmer stort, vil det hele men også har travlt i hverdagen.
20:00 - 22:00
Fremtidssans – Hvordan udvikler du din forretning, så du bedst muligt udnytter fremtidens tendenser
Indlægget berører bl.a. følgende spørgsmål:
 • Hvorfor succes i fremtiden handler om “bedre" fremfor "mere"
 • Nye forretningsmodeller, hvor overskud skabes hele vejen rundt og ikke kun gennem økonomi og størrelse
 • Hvordan du navigerer med fremtidssans som helt almindeligt menneske i en stadig mere kaotisk verden, så du ikke falder sammen som en slatten pruttepude, når dagen er omme
 • De 3 vigtigste trends indenfor vores verden - for dig, der drømmer stort, vil det hele men også har travlt i hverdagen.
20:00 - 23:30
Hygge i Stjernebaren
22:00 - 23:30
Hygge i Stjernebaren
22:00 - 23:30
Hygge i Stjernebaren

Speakers

Anneke Lücken
.... Læs mere
Berit Aakjær Sørensen
DVM, CertOnc Berit Aakjær Søre.... Læs mere
Brenda Hoogelander
.... Læs mere
Ed Hall
Ed Hall is Emeritus Professor of Small Animal I.... Læs mere
Federico Fracassi
.... Læs mere
Gabriel Cuevas
.... Læs mere
Henrik Elvang Jensen
Henrik Elvang Jensen  Professor, dy.... Læs mere
Jensine Wilm
.... Læs mere

Sponsorer

 
Klassens tykke dreng


Vi har booket de 2 pragtfulde ungersvende til at underholde under middagen, og de lover at efterlade os i ekstase, med fugtige læber & blanke øjne….
Det kommer helt sikkert til at ske, når KTD lukker op for godteposen af komiske & musikalske lækkerier i deres helt egen uimodståelige versioner.....
Alt lige fra Backstreet Boys - over Bamse - til Melodi Grand Prix…..
Forbered dig på latterkramper, glædestårer & kærlig medrivende atmosfære….
Glæd dig til et super show….

Kort

NYBORG STRAND Hotel og Konferencecenter

Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Cookies policy