8.-9. okt. 2020

Farris Bad

Fritzøe Brygge 2, 3264 Larvik

Etter en vår uten mulighet til å møte bransjekolleger ansikt til ansikt, er det med stor glede og forventning at vi endelig kan invitere til konferanse igjen. 08.­– 09. oktober møtes vi til Boligdagene 2020!

Om konferansen:

Hva kjennetegner boligprosjekter som er tilpasset morgendagens urbane kjøpere? Vil du vite hvordan vi sammen kan løse fortettingen av byene på en vellykket måte? Da er Boligdagene 2020 i Farris Bad stedet for deg!
 
Boligmarkedet har hatt høy vekst de siste årene, og flere store byer i Norge fortettes og utvikles i stort tempo. Mens aktiviteten ser ut til å fortsette skaper enkelte nye faktorer usikkerhet; Hva er de viktigste driverne som påvirker boligmarkedet fremover? Hva vil sette preg på by- og tettstedsutviklingen? Og hvordan blir marginene fremover?
 
Urbanisering og fortetting styrker byenes konkurransekraft. Men tetthet i seg selv er ikke tilstrekkelig for å skape livskvalitet og et godt byliv. Hvordan kan vi tenke innovativt for å lage velfungerende, attraktive boområder? Hva kjennetegner kvalitative og fremtidsrettede byggeprosjekter - i et samfunn i rask endring? 
 
Hva avgjør om et boligprosjekt får salgssuksess? Ofte handler det om et fruktbart samspill mellom sted, boliger og mennesker. Og ikke minst å treffe blink med tanke på kjøpsinteresse, preferanser, behov og økonomi. Blant de viktigste suksessfaktorene er særpreg, god estetikk og funksjonell arkitektur.

 

10:30 - 11:30
Registrering i resepsjon
11:30 - 12:30
Lunsj og mingling
12:30 - 12:40
ÅPNING OG VELKOMST TIL BOLIGDAGENE 2020 – DAG 1
12:40 - 13:00
BOLIGPOLITIKK I NORGE
13:00 - 13:30
HVOR VIL NORDMENN BO?
Flere tusen nordmenn flytter hvert år mellom ulike kommuner og fylker. Men flyttemønsteret fra bygd til storby, og fra enebolig til leilighet, har endret seg betydelig de siste årene. I dag er vi mer villige til å flytte på oss, og vi flytter oftere.
Prognosesenteret har gjennom 40 år samlet inn data om hvordan nordmenn ønsker å bo. De skal presentere resultater fra deres ferske spørreundersøkelse, og belyse faktorene som har direkte innvirkning på disse. De vil også dele sine prognoser for hvor mange og hvilke typer boliger som vil bygges rundt om i landet.
13:30 - 14:10
Pause og mingling
14:10 - 14:40
TRADISJON, INNOVASJON, KUNST
Investering i eiendom skal selvsagt levere finansiell avkasting, men virkelig gode investeringer skjer når man også skaper verdier for mennesker og byer. Kjennskap, tradisjon og sterk tro på samfunnsnyttige verdier er nødvendige egenskaper for å lykkes. Vi hører historien, verdier og visjoner fra en betydelig eiendomsaktør som har alltid våget å gå egne veier og tatt innovative beslutninger.
A la Skavlan intervju
14:40 - 15:00
SOSIAL BÆREKRAFT OG SAMFUNNSANSVAR
Boligutviklere er i stadig større grad nødt til å ta ansvar for å skape gode, grønne nabolag og byer. Det er ikke lenger nok å begrense sitt samfunnsansvar til å bygge flest mulig boliger! Fredensborg Bolig har dessuten som første boligutvikler i Oslo-regionen lansert konseptet "Leie til eie", som skal gjøre det enklere å komme seg inn på boligmarkedet. De deler sine tanker om sosial bærekraft for boligutviklere, og deler sine erfaringer med Leie til eie.
15:00 - 15:30
Pause og mingling
15:30 - 16:25
NORGE RUNDT - VI TAR TEMPERATUREN PÅ BOLIGMARKEDET
Norges største byer utvikles og fortettes i høyt tempo, men hva kjennetegner de ulike markedene? Ledende boligaktører i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø gir oss en ti minutters statusoppdatering fra sitt marked – om prisutvikling og omsetningshastighet siste år, til vinnere og tapere.
16:25 - 17:00
ET RØDT HUS PÅ MÅNEN!
Det umulige er mulig - men krever kreativitet, mot og lidenskap. I hvert fall om man skal tro kunstneren, gründeren og innovatøren Mikael Genberg. Mikael er mannen som forhandlet med NASA om en hytte på månen.
17:00 - 19:30
AVSLUTNING DAG 1 - TID TIL MINGLING, SPA & RELAX
19:30 - 20:00
APERITIFF
20:00 - 23:00
MIDDAG

Samarbeidspartnere

Bilder fra 2018