23.-24. april 2020

Strømstad Spa

Kebalvägen 229, Strömstad

Er du interessert i spennende, gode boligprosjekter – tilpasset morgendagens urbane kjøpere? Vil du vite hvordan vi kan løse fortettingen av byene på en vellykket måte? Da er Boligdagene 2020 i Strømstad stedet for deg!
 
Boligmarkedet har hatt en høy vekst de siste årene. Flere store byer i Norge utvikles og fortettes i høyt tempo. Aktiviteten ser ut til å fortsette, men endel usikre faktorer kan plutselig snu situasjonen. Hvordan vil makrodrivere, renteøkninger, kredittpraksis i bankene og forbrukernes kjøpsvilje påvirke boligmarkedet fremover?
 
Urbanisering og fortetting vil styrke byenes konkurransekraft – det er i urbane samfunn menneskene skinner. Men tetthet i seg selv er ikke tilstrekkelig for livskvalitet og godt byliv. Hvordan skaper vi gode, attraktive boområder? Hva kjennetegner kvalitative og fremtidsrettede byggeprosjekter? 
 
Hvordan skape prosjekter med salgssuksess? Det handler om en fruktbar interaksjon mellom sted, boliger og folk. Og ikke minst å treffe blink i forhold til kjøpsinteressen, preferanser, behov og økonomiske råd. Å utvikle gode boliger med kvalitative preg, god estetikk og funksjonell arkitektur er helt avgjørende for om boligprosjektet blir lønnsomt for eiere og utviklere. Hvilke er de viktigste suksessfaktorene?

Pris: 12 900  (eks. mva)
Retten til forandringer forbeholdes. Påmelding er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig innen den 03. april.

12:30 - 17:30
Program publiseres om kort tid. Du møter blant andre:
Sjeføkonom Nejra Macic (Prognosesenter), Styreleder Frederik Selvaag (Selvaag Gruppen), konserndirektør Thorbjørn Brevik (Skanska Eiendomsutvikling), administrerende direktører Paul A. Boxill fra Stavanger (Bate Boligbyggelag) og Roar Munkhaugen fra Trondheim (Heimdal Bolig), viseadministrerende direktør Martin Høeg Haanes (Milarium Bolig) daglig leder Aurora Koteng (Koteng Bolig), utviklingsdirektør Bjørnar Johansen (Oslo House), arkitekt Henning Sunde (Rodeo Arkitekter) og kunstner Mikael Genberg. Og som konferansier - ny kommunikasjonsdirektør Christian Vammervold Dreyer i Fredensborg.

Samarbeidspartnere