Styregruppe

Danish.Cares bestyrelse er repræsenteret i messens styregruppe med:


Jan Sahlertz
Jan Sahlertz
VELA A/S
T. +45 4019 1985
Area Sales- & Productmanager VELA A/S

Jan beskæftiger sig primært med salg og markedsføring og både Vela og Meyland-Smith er producenter af specialhjælpemidler med en stor eksport. Jans fokus i bestyrelsen ligger på de problemstillinger, der primært berører mindre virksomheder på de internationale markeder. Derudover er Jan medlem af messestyregruppen bag Health & Rehab. Jan er formand for messestyregruppen. Jan var tidligere medejer af Meyland-Smith A/S fra 2011 til 31.03. 2020 og har tidligere arbejdet i andre brancher; fødevarer og service til internationale organisationer i konfliktområder.


Malene Alexandrowiz
Make Rehab
T. +45 9191 9919
Medejer af Make Rehab, og Head of Make Academy

Malene er uddannet ergoterapeut og Master i Rehabilitering. Hun er kendt for sin kobling mellem teori og praksis, som hun har opbygget og videreudviklet igennem mange år. Hendes passion for rehabilitering, analytiske tilgang og engagement i at samskabe de bedste løsninger for den enkelte har skabt og udviklet mange tværfaglige, tværsektorielle snitflader, som har været med til at skabe en større forståelse og et større fokus på hjælpemiddelsområdet. Malenes fokus i bestyrelsen vil være på at skabe og sikre gode rammevilkår for Danish.Cares medlemmer, samt at komme med faglige indspark, inspiration og netværk fra både nationale og internationale konferencer og udstillinger. Dette i kraft af hendes store erfaring som national og international oplægsholder og deltager.Lise Krogager
Winncare
T.+45 2321 4242
Marketing and Product Manager og salgschef i Danmark for Winncare

Lise Krogager har ca. 25 års erfaring med hjælpemiddelbranchen og udbud. Hun besidder et bredt kendskab til hjælpemidler og har sine spidskompetencer inden for forflytning og tryksårsforebyggende hjælpemidler. Lise har de seneste 3 år siddet som Convenor for Danmark og den internationale gruppe ifm. revidering af standard ISO/DS 10535:2021, og sidder i ekspertgruppen for revidering af ISO/DS 17966:2016. Lise arbejder målrettet ift. opfyldelse af regulativ 745/2017, nærmere kendt som MDR. Lise brænder for gode rammevilkår for udbud i branchen. Herunder en kvalitetssikring af det udsendte udbudsmateriale, så de indgåede kontrakter tjener til alles fordel – herunder brugere, kommuner og leverandører. Lise er optaget af meningen og betydningen af Regulativ 745/2017 05. april 2017 for såvel leverandører som for kunder.

 

Sekretariatet i Danish.Care indgår i messens styregruppen med:Morten Rasmussen
T. +45 2738 7832
mr@danish.care
Direktør i Danish.Care


Helle Pedersen
T. +45 6122 5756
hp@danish.care
Project Manager i Danish.Care
Cookies policy