ET HAV I BALANCE

- konference om naturgenopretning i havet omkring Danmark

Tilmeld her

15.-16. september 2022

Hotel Sønderborg Strand

Strandvej 1, 6400 Sønderborg

Intet mindre end 44.000 tons sten er siden 2012 lagt ud i 19 nye stenrev omkring Als. Havets flora og fauna har taget godt imod revene, og nu vil foreningen Als Stenrev og Sønderborg Kommune, med støtte fra Veluxfonden, gerne dele de gode erfaringer med andre.


Konferencen henvender sig til ledere og medarbejdere i kommuner og offentlige institutioner og styrelser, som beskæftiger sig med naturgenopretning, samt forskere, dykkere, lystfiskere og andre, som interesserer sig for livet i havet.

Formålet med konferencen er, at dele viden og erfaring for dermed at inspirere flere til at etablere rev og styrke naturen i og over havet. 
 
Progammet byder på indlæg fra førende forskere på området, resultaterne af naturgenopretningen på Als og praktiske værktøjer til, hvorledes man etablerer et stenrev.  
 
Baggrunden for, at Sønderborg er det oplagte sted for en ambitiøs konference om stenrev og deres bidrag til et hav i balance, er etableringen af foreningen Als Stenrev i 2012.

Initiativtagerne, med et stort hjerte for et sundt havmiljø, er bl.a. LandboSyd, Danmarks Naturfredningsforening, Dykkerklubben Poseidon-Als, Sønderborg Kommune og områdets erhvervs-, fritids- og lystfiskere.

Takket være energisk arbejde og god sponsorstøtte er det lykkedes at etablere en række rev, bl.a. også demonstrationsrevet Triton ved Sønderborg Slot, som ligger let tilgængeligt for bl.a. turister og anvendes i Naturskolernes undervisning. Konferencedeltagerne tilbydes mulighed for at besøge revet under konferencen.
 
Velux Fonden, som med sin støtte har været afgørende for etableringen af de fleste rev omkring Als, deltager også i konferencen, ligesom man kan møde en række andre relevante aktører på området. NB! Vi vil gerne have din tilmelding senest torsdag den 18. august 2022. 

09:15 - 10:00
Registrering og kaffe
10:00 - 10:10
Velkomst

ved Aase Nyegaard, formand for foreningen, Als Stenrev. 

10:10 - 10:30
Åbningsindlæg

ved  (TBA)

10:30 - 10:40
Et hav i balance

indlæg ved Tanja Nielsen, repræsentant for Velux Foundations.

10:40 - 11:10
Stenrev i Danmark, herunder vurdering af omfanget af stenfiskeri i kystnære områder

indlæg ved Stig Helmig, Marinrådgivning.

11:10 - 11:40
Marine virkemidler, herunder stenrev i vandplanarbejdet

indlæg ved Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen.

11:40 - 12:00
Stenrev som virkemiddel i Limfjorden

indlæg ved Torben Bramming, Limfjordsrådet.

12:00 - 13:00
Frokost

samt mulighed for at besøge udstillingsstandene i foyeren

13:00 - 13:20
Et forsynings-selskabs udfordringer og løsningsforslag

indlæg ved Susanne Vesten og Ellen Thrane Nørby, SONFOR

13:20 - 13:40
Monitering på Als Stenrev

indlæg ved Louise Kristensen, WSP

13:40 - 14:15
Forskning på Als Stenrev. Et unikt indblik i livet under havoverfladen

indlæg ved Jon Svendsen, DTU Aqua

14:15 - 14:40
Marsvin og stenrevene

indlæg ved Jeannet Bertelsen, DTU, Aqua

14:40 - 15:10
Kaffepause

samt mulighed for at besøge udstillingen i foyeren

15:10 - 15:40
Formidling af hav og havmiljøet

indlæg ved Pernille Semler og Bent Yde Jørgensen, Chilbal Film. 

16:00 - 18:00
Snorkling på Tritons Rev

aktivitet faciliteret af Andreas Hermann, Naturvejlederne. 

16:00 - 18:00
Byvandring med lokalguide

aktivitet som et alternativ til snorkling. Se lidt mere af Sønderborg og hør om byens fortid, nutid og fremtid. 

16:00 - 17:00
Besøg Sønderborg Slot

aktivitet på egen hånd. Slottet ligger i få minutters gåafstand fra Hotel Sønderborg Strand. Det er museum med historiske samlinger, især Sønderjyllands historie efter 1800, Slesvigske krige, Genforeningen 1920 og Verdenskrigene. herudover kunstsamlinger, især ældre sønderjysk kunst, Riddersal og renaissancekirke 1570. 

18:30 - 20:00
Fælles middag på Hotel Sønderborg Strand

Program følger.

20:00 - 23:55
Aftenarrangement - networking og hygge

Sponsorer

Tilmeld her

Tid tilbage

Videoer

Als Stenrev - igangværende projekter
Revets Dag 2017
Helts Banke
Sæl på besøg

Billeder

Venue

Sønderborg Teater

Strandvejen 1, 6400 Sønderborg

Cookies policy