24.-25. aug. 2023

Farris Bad

Fritzøe Brygge 2, 3264 Larvik

Eiendomsutviklingsdagene 2023

Eiendomsutviklingsdagene 2023 - Nyskapning og suksess i eiendomsbransjen!

I dagens avventende eiendomsbransje er det avgjørende å ha den rette kunnskapen og tenke nytt. Eiendomsutviklingsdagene er en unik konferanse som fokuserer på praktiske eksempler og ulike perspektiver, og gir deg en utmerket mulighet til å utforske hvordan du kan skape moderne og attraktive eiendomsprosjekter som tilfører verdi til byen og gir gode investeringsmuligheter.

Vi presenterer en rekke konkrete eksempler på prosjekter der nyskapning og tverrfaglig samarbeid har dannet grunnlaget for suksess. Du vil få innsikt i regelverk, offentlige krav, muligheter og potensielle fallgruver gjennom hele prosessen, fra tidlig planlegging til gjennomføring. I tillegg får du rikelig med inspirasjon og kunnskap om de nyeste trendene, konseptene og mulighetene innen redesign og transformasjon.

Bli med oss den 24.–25. august og opplev høyt tempo, dybdeanalyser av prosjekter og en helthetlig tilnærming til eiendomsutvikling. Velkommen til Eiendomsutviklingsdagene 2023!

Eiendomsutviklingsdagene 2023 avholdes for 14 år på rad.

10:30 - 11:30
Velkomst og registrering
11:30 - 12:30
Lunsj
12:30 - 12:40
Velkommen til Eiendomsutviklingsdagene – Dag 1
12:40 - 13:10
Byutvikling i en usikker tid
Inflasjon, renter og økonomisk poltikk skaper betydelig usikkerhet for fremtidens eiendomsbransje. Dette gjør eiendomsinvestering og utvikling til krevende oppgaver. Vi ser nærmere på de viktigste driverne i dagens marked, deres påvirkning på by- og eiendomsutvikling, og hvordan vi kan gripe de nye mulighetene.
13:10 - 13:40
Fra fortid til fremtid – Byantikvarens perspektiv
En stor bygningsmasse i flere byer må revitaliseres og transformeres for å møte dagens behov, men det må samtidig ivareta historiske verdier og krav fra myndigheter. Hvordan finne balansen mellom historisk bevaring og moderne transformasjon? Byantikvaren presenterer sine prioriteringer og forventinger til private aktører. Vi vil også diskutere hva som skiller vellykkede prosjekter fra de som ikke integreres godt i bybildet og møte kravene fra myndighetene.
13:40 - 14:10
Kommunale krav og investeringsambisjoner
Både det private og det offentlige har en felles interesse i god byutvikling, og et godt samarbeid mellom partene er avgjørende for å oppnå suksess i eiendomsutvikling. Er det mulig å få til et bedre samspill? Hvordan kan man finne løsninger som imøtekommer både kommunens krav og eiendomsutviklernes ambisjoner og mål, slik at investeringene kan bli lønnsomme? Byantikvaren i Oslo kommune og private utviklere møtes for en samtale. De vil diskutere viktige aspekter og prioriteringer som begge parter fokuserer på, samt hvordan man kan overvinne hindringer og få til raskere prosesser.
Samtale - ledes av Susanne Joys
14:10 - 14:40
Pause og mingling
14:40 - 15:00
Veterinærhøgskolen på Adamstuen - investering, samarbeid, utvikling på kort og lang sikt
Få med deg utviklingen av den siste perlen i Oslo-regionen, den gamle Veterinærhøgskolen på Adamstuen. Etter salget i fjor, hvor Oslo kommune ervervet tre fjerdedeler av området og Linstow kjøpte det gjenværende arealet, reiser spørsmålet om hvilke ambisjoner og planer de har for denne unike eiendommen. Linstow vil dele sine tanker om midlertidig bruk for å skape liv i området, samt deres langsiktige perspektiver og samarbeid med den andre eieren i prosjektet. Denne utviklingen må også være en fornuftig investering. Hvordan kan man skape noe unikt og grensesprengende som vil etterlate et varig preg på byen, både på kort og lang sikt?
15:00 - 15:20
Verkstedhallen - fra gammelt verksted til Oslos råeste møteplass
Verkstedhallen på Carl Berners Plass i Oslo har stått i over 120 år som et symbol på Oslos industrihistorie. Men hvordan kan man forvandle et gammelt antikvarisk teglsteinsbygg til en moderne og attraktiv eiendom? Og hvordan kan man tilby noe som passer inn i nabolaget og samtidig er lønnsomt på kort og lang sikt? Vi vil høre hvordan OROEiendom har tatt på seg denne utfordringen og har som mål å skape et nabolagssted og Oslos største og råeste storstue. De deler tanker og erfaringer fra hele prosessen - fra investering og konseptutvikling, til gjennomføring og drift.
15:20 - 15:40
Hvordan samarbeid fører til suksess!
Vi presentere et eiendomsprosjekt som har oppnådd betydelig suksess uten å få mye oppmerksomhet i mediene.
Parkveien 27-31 består av åtte verneverdige bygg, som ligger like bak Slottet. Dette er et utmerket eksempel på vellykket samarbeid, god dialog med myndigheter og en rask gjennomføring av et komplekst prosjekt midt i Oslo, hvor dialogen med myndighetene, inkludert Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren, var en avgjørende faktor for suksessen.
15:40 - 16:00
Trekanttomten – Hva er status og veien videre?
Trekanttomten representerer en av de siste indrefiletene i Oslo. Det planlagte næringsbygget har høye sosiale, kulturelle og miljømessige ambisjoner, men møter også tydelige forventninger fra Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren. Etatene har anbefalinger og krav til byggehøyde, bruksformål, tilpasning til nabobygg og nærområder, samt tilbud av varierte aktiviteter på gateplan. Hvordan kan man best håndtere denne kompleksiteten? Hvordan kan prosjektet tilpasses for å oppfylle kommunes krav, samtidig som eiendomsbesitternes ambisjoner og mål for prosjektet ivaretas?
16:00 - 16:30
Pause og mingling
16:30 - 17:00
Fra plan til realitet - erfaringer fra områdeutvikling i Larvik og Fredrikstad
Urban utvikling er en kompleks prosess som krever grundig planlegging og samarbeid. Dette gjelder ikke bare for storbyer, men også for mindre distrikter. Vi retter fokus utenfor Oslo og tar en nærmere titt på utviklingen av Hammerdalen i Larvik og Værste i Fredrikstad. Hva kan vi lære av deres erfaringer? Du vil høre hvilke erfaringer de har når det gjelder tidsbruken for reguleringsplaner, overvinning av hindringer og samarbeid med andre involverte aktører. Hvordan har de jobbet for å skape en solid struktur og sikre at planene blir realisert i praksis? Ikke minst, hvordan har de oppnådd en god dialog og samspill med lokale myndigheter?
Samtale
17:00 - 17:30
Ansvarlig design for et lykkelig samfunn - spennende prosjekter over hele verden!
Hvordan skape spennende og innovative prosjekter og miljøer som tar hensyn til samfunnets endringer, samtidig som de gir økonomisk suksess til investorer og utviklere?
Bli med på en inspirerende reise med Chapman Taylor - et internasjonalt arkitekt- og designfirma med kontor i London og Madrid. Hør hvordan de utforsker ansvarlig design for å skape et mer inkluderende og lykkelig samfunn, og hvordan urban-human regenerasjon kan oppnås gjennom globalt samarbeid. De vil dele sine erfaringer om urban fornyelse og presentere konkrete prosjekter fra byer over hele verden.
17:30 - 18:30
«Byvandring» med forfriskninger i nærområdet med Fritzøe Eiendom
«Fra Industri til et bærekraftig samfunn».
17:30 - 17:30
Oppsummering og avslutning
19:30 - 20:00
Aperitiff
20:00 - 23:00
Middag

Sponsorer

Registrer deg nå

Billettene går unna, få dine nå!

Billetter igjen
-9

Ablecom Technology er en ledende leverandør av serverkabinettdesign og produksjonsteknologi. Vi har etablert solide samarbeidsavtaler med klientene og leverandørene våre i over et tiår med fremtidsrettet teknologi og entusiasme og utviklet nesten

Registreringsbillettene er fulle, vennligst kontakt arrangøren av arrangementet.

Bilder

Skriv inn beskrivelse under bildetittel ...

Cookies policy