23. mai 2019

Hotel Norge

Nedre Ole Bullsplass 4

Velkommen til Citykonferansen Bergen den 23. mai 2019 på Hotel Norge.
 
Estate kunnskap i samarbeid med Norsk Eiendom inviterer alle som er engasjert i byutvikling i Hordaland til Citykonferansen. Konferansen er etter tre år godt etablert og samler eiendomsaktører fra hele regionen til en fagdag hvor vi fokuserer på bærekraftig by- og stedsutvikling.
Til fagkonferansen vil vi samle de beste foredragsholdere innen sine felt, presentere spennende caser innen by – og eiendomsutvikling for aktører i regionen, samt oppfordre til relasjonsbygging på tvers av nettverk.
 
CityGlød for Hordaland vil bli kåret under konferansen! Send gjerne inn nominasjoner til juryen på konferanse@estatemedia.no
Statutter: For å bidra til innovative og fremtidsorienterte arbeidsmetoder utgis en årlig pris til en person under 35 år som har stått for skapelse og endring, og i den forbindelse utløst positive ringvirkninger for dagens og fremtidig eiendomsutvikling.


Årets Programkomite Citykonferansen Bergen:
 Gunnar Hernborg, Prosjektdirektør GC RIEBER EIENDOM 
Lars Erik Wirsching, Partner og Daglig leder WPS Næringsmegling 
Kenneth Nielsen, Prosjektsjef BETONMAST BERGEN
Rolf Maurseth, Markedssjef LINK arkitektur
Stein Ove Ødegård, Leder Estate kunnskap


Pris: Ordinær pris: Kr. 4 450,-   Ordinær pris + middag: Kr. 5 950,-
 Retten til forandringer forbeholdes. Påmelding er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig innen 14 dager.

Registreringsdatoen er over, vennligst kontakt arrangøren av arrangementet.
8:30 - 9:00
Registrering ved salen
9:00 - 9:10
Velkommen til Citykonferansen 2019
9:10 - 9:40
Full gass i Bergen – med håndbrekket på..
Lars C. Pedersen innleder med brennhete og aktuelle tema rundt byutvikling, for så å utfordre byrådslederkandidatene fra Høyre og AP i panel.

Hvordan skal Bergen bli en aktiv og attraktiv by?
Bergens politikere spiller en nøkkelrolle i byutviklingen av byen. Hva gjør politikerne for å gripe muligheten ved
rullering av de viktigste plan-verktøyene en kommune har; kommuneplanen?
Hvordan sørger politikerne for at intensjonene bak kommuneplanens samfunnsdel (KPS) blir fulgt opp i kommuneplanens arealdel (KPA)?

 
9:40 - 10:00
Se til OSLO !
De siste tre årene har det vært nærmest "borgerkrig" mellom innbyggere, planmyndigheter og utbyggerne i Oslo. Men ut av krisen har det vokst fram en helt ny måte å drive privatoffentlig byutvikling på.
Erling Fossen er daglig leder i Oslo Metropolitan Area - en privatoffentlig forening som samler alle de største utviklerne i Osloregionen. Han har nylig gitt ut boken "OSLO - Learning to fly" som omhandler byutvikling i Oslo fra Aker Brygge til mulige framtider i 2030.
10:00 - 10:30
Google; Fra søk til talestyrt assistent
Vi går ikke online lenger, vi lever online. Det har forandret oss som mennesker, hvilke behov vi har og forventningene til tjenestene vi benytter for å få en enklere hverdag. I fjor høst lanserte Google tjenesten Google Assistent. Siri Børsum, Leader of Digital Transformation kommer til City konferansen i Bergen for å fortelle oss hvordan Google har gått fra å være "bare" en søkemotor til nå å også være en assistent.
10:30 - 11:00
PAUSE
11:00 - 11:20
Makroperspektivet - Hvilke drivere er avgjørende for fortsatt vekst og lønnsomhet i Norge
11:20 - 11:35
Næringseiendom skal fortsatt gå godt
Men et sideblikk på dissonansen mellom Norges Bank renter og renteutsikter, og sentralbanker i utlandet og markedet så ser vi på hvilke drivere som tilsier at norsk næringseiendom fortsatt vil oppleve verdivekst. Videre blir det en gjennomgang på hvilke segmenter som vil ende opp som vinnere og tapere i tiden fremover.
11:35 - 11:50
Transaksjonsfesten i Bergen - på vei mot nachspiel..
Hva skjer etter rekordåret 2018?
12:00 - 13:00
LUNSJ
13:00 - 13:20
Hva kan teknologien gjøre for gamle bygg?
Du har sikkert hørt masse om utvikling av såkalte "smarte bygg" de siste par årene, og den verden av muligheter som ligger der. Men hva med all bygningsmassen som allerede eksisterer i byen vår? Har toget gått ift. hva smartness og effektivisering av drift angår for disse byggene? - Absolutt ikke, sier Atea, IT-selskapet bak Norges smarteste bygg. De mener det ligger enorme muligheter i å utvikle gammel bygningsmasse med ny teknologi. De har klare tanker om hvordan du forbereder eksisterende bygningsmasse på morgendagens brukere/leietakere. Hør hvordan og hvorfor teknologi kan bidra til å effektivisere og optimalisere eksisterende bygg.
13:20 - 13:40
Hva gjør vi med 1. etasje
13:40 - 14:00
Behov for ny kunnskap
I sitt innlegg tar Valinka oss på en reise inn i lekens univers! Det er her vi finner inspirasjonen til hvordan fremtidens skoler (og arbeidsplasser) bør se ut. Med inspirasjon fra barnas lek, designer Rosan Bosch åpne landskaper som stimulerer til elevenes læring. Valinka vil vise oss de siste eksemplene fra studieprosjektene, og gi oss et innblikk i hvordan man skal jobbe med dette på et strategisk nivå.
 
14:00 - 14:30
PAUSE
14:30 - 14:40
Presentasjon av finalister Cityglød
14:40 - 15:40
Speedtalk!
1. Liaparken - Fremtidens boligprosjekt. Ole H. Kleppe, Konserndirektør eiendomsutvikling BOB
2. Veien videre i Sandviken. Kristen Rikter-Svendsen, Markedsansvarlig PROFIER
3. Skjoldnes. Et nytt konsept inspirert av luksusshotellkjeden Kempiski. Christian Foss, Daglig leder Milepel
4. Høyegården - Vinfabrikk blir boligprosjekt. Øyvind Skaar, Høyegården og Arvid Bjerkestrand, En til En Arkitekter

 
15:40 - 16:00
Byen og menneskene
Hvem er vi, og hvilke behov vil vi ha fremover? Hva er en bærekraftig by sett i lys av dens mangfold? Hva er et varmt samfunn og hva skaper en raus by? Ønsker vi rom for alle menneskene i byen?
 
16:00 - 16:15
Totalmakeover - Hotel Norge
16:30 - 18:00
MingleVorspiel
18:00 - 21:00
CityDinner - festmiddag med prisutdeling og underholdning

HOVEDSAMARBEIDSPARTNERE

Bilder fra 2018

Cookies policy