• Husgruppen

    Husgruppen AS er konsernselskap for 3 spesialiserte byggselskap som utfører byggentrepriser til alle typer bygg på Vestlandet med hovedkontor i Bergen og distriktskontor i Stavanger. I tillegg utvikler vi og bygger boliger i Bergensområdet.

    Flere av selskapene i Husgruppen er store leverandører til eiere av næringsbygg og da er dette er godt forum å få direkte dialog med viktige kunder. Det er gode foredrag av dyktige foredragsholdere som gir oss innsikt i muligheter og utfordringer i eiendomsbransjen.