27.-28. okt. 2021

Lily Country Club

Væringvegen 44, 2040 Kløfta

Vi tar pulsen på dagens boligmarked
Er du interessert i gode boligprosjekter – tilpasset morgendagens urbane kjøpere? Vil du vite hvordan vi kan løse fortettingen av byene, og hvordan man skaper attraktive prosjekter for fremtiden? Da er Boligdagene 2021 stedet for deg!

Boligmarkedet har klart seg godt gjennom pandemien, men nå viser prisene tegn til utflating. Er dette et forvarsel på et marked som er over toppen? Hvordan vil renteøkninger, kredittpraksis i bankene, stortingsvalget og forbrukernes kjøpsvilje påvirke boligmarkedet fremover?
 
Dette er blant mange av temaene vi gleder oss til å diskutere på Boligdagene 27-28. oktober.

10:30 - 11:30
Registrering i resepsjon
11:30 - 12:30
Lunsj
12:30 - 12:40
ÅPNING OG VELKOMST TIL BOLIGDAGENE 2021 – DAG 1
12:40 - 13:10
SLIK PÅVIRKES BOLIGMARKEDET
En finansiell stabilitet og forutsigbarhet er viktig for boligutviklere, investorer, finansielle institusjoner og boligkjøpere. Hva preger dagens marked, og hvilke utfordringer kan være i vente? Hvordan vil husholdningenes egenkapital og kjøpekraft, renter og andre variable elementer utvikle seg i nær fremtid? Krav til egenkapital gjør at for mange kan det være vanskelig å komme seg inn i boligmarkedet. Hvordan vil dette påvirke utbyggere og investormarkedet?
13:10 - 13:30
BOLIGPRISENE - BREMS ELLER GALOPP?
Det har aldri vært solgt så mange boliger i Norge som det siste året. Prisutviklingen har samtidig vært unormalt sterk, bortsett fra siste måned der vi har sett en utflating av prisene. Norges Bank har varslet  renteøkning til høsten. Hvilke retning vil boligprisene ta, og hva vil en renteøkning bety for boligmarkedet og omsetningsvolumet fremover?
13:30 - 13:50
MATERIALTILGANG – PÅVIRKNING PÅ BYGGING AV NYE BOLIGER
13:50 - 14:30
Pause og mingling
14:30 - 14:45
REGULER MER!
Tilbud og etterspørsel, etterspørsel og tilbud; klarer ikke norske kommuner å regulere nok boliger, vil etterspørselen overstige tilbudet og boligprisene skyte i været. Hvordan kan vi sørge for at reguleringsprosessene blir mer effektive?
14:45 - 15:15
PRIVATE VS. OFFENTLIGE BOLIGUTVIKLERE – EN SAMTALE
Byutvikling skal legge grunnlaget for attraktive og bærekraftige byer. Vi må bygge boliger der folk ønsker å bo, styrke næringslivet og sikre arbeidsplasser. Hvordan lykkes vi med det?
Representanter fra Oslo, Bergen og Stavanger diskuterer sine byutviklingsstrategier og konkrete arealplaner. Hvilke områder vil bli prioritert til boligutvikling og fortetting, hvilke grep kan gi fart på reguleringsprosessene, og hvilket samspill kreves det mellom offentlige myndigheter og kommersielle aktører?

Samtale
15:15 - 15:45
EFFEKTIV OG SKREDDERSYDD BOLIGUTVIKLING
Etter mange år med selgers marked opplever boligutviklere nå et mer selektivt marked. Krav fra lokale myndigheter møter ikke alltid boligkjøpernes preferanser, og dermed kan salget gå tregt. Ola Gaute Aas Askheim fra Opinion vil i dette innlegget vise eksempler på hvordan profesjonelle aktører har tatt temperaturen på det lokale markedet for å utvikle markedstilpassede boliger, og aktivt møte kommunale myndigheter med solid markedskunnskap.
15:45 - 16:15
VINNERSKALLEN BJØRN DÆHLIE
Etter at langrennslegenden Bjørn Dæhlie la skiene på hylla i 2001, har han jaktet gull i finans- og eiendomsmarkedet med stor suksess. Nå gir han et sjeldent intervju på Boligdagene 2021. Der vil han fortelle om reisen fra oppveksten i Nannestad, via OL-gull og kjendistilværelse, til investor og hyttekonge. 
16:15 - 19:30
AVSLUTNING DAG 1 - TID TIL MINGLING, SPA & RELAX
19:30 - 20:00
APERITIFF

Samarbeidspartnere

Cookies policy