25.-26. april 2019

Strømstad Spa

Kebalvägen 229, Strömstad

Boligdagene 2019

Er du interessert i spennende, lønnsomme boligprosjekter – tilpasset morgendagens urbane kjøpere? Vil du vite hvordan vi kan løse fortettingen av byene på en vellykket måte? Da er Boligdagene 2019 i Strømstad stedet for deg!
 
Boligmarkedet har hatt en høy vekst de siste årene. Flere store byer i Norge utvikles og fortettes i høyt tempo, og 2018 ble et drømmemarked. Aktiviteten ser ut til å fortsette, men endel usikre faktorer kan plutselig snu situasjonen. Mange makrodrivere peker nå på ulike retninger, i tillegg kan flommen av nye boliger bremse videre oppgang i 2019. Hvordan vil renteøkninger, kredittpraksis i bankene og forbrukernes kjøpsvilje påvirke boligmarkedet fremover?
 
Urbanisering og fortetting vil styrke byenes konkurransekraft – det er i urbane samfunn menneskene skinner. Men tetthet i seg selv er ikke tilstrekkelig for livskvalitet og godt byliv. Hvordan skaper vi gode, attraktive boområder? Hva kjennetegner kvalitative og fremtidsrettede byggeprosjekter? 
 
Hvordan skape prosjekter med salgssuksess? Det handler om en fruktbar interaksjon mellom sted, boliger og folk. Og ikke minst å treffe blink i forhold til kjøpsinteressen, preferanser, behov og økonomiske råd. Å utvikle gode boliger med kvalitative preg, god estetikk og funksjonell arkitektur er helt avgjørende for om boligprosjektet blir lønnsomt for eiere og utviklere. Hvilke er de viktigste suksessfaktorene?

Pris: 12 900  (eks. mva)
Retten til forandringer forbeholdes. Påmelding er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig innen den 11. april.

10:30 - 11:30
REGISTRERING I RESEPSJON
11:30 - 12:30
LUNSJ
12:30 - 12:35
ÅPNING OG VELKOMST TIL BOLIGDAGENE 2019 – DAG 1
12:35 - 12:55
VI TAR PULSEN PÅ MARKEDET – TREGT ELLER HETT?
Norsk økonomi preges av stor stabilitet, det gjenspeiles i boligmarkedet. Salg av boliger i januar 2019 var rekordhøyt, og prisveksten var 2,8%. Flere faktorer, blant annet høyere renter og flere boliger for salg, kan skape stor sårbarhet i et høytpriset marked. Hvordan er aktiviteten, hvilke regionale forskjeller ser vi, og hvilke forventninger har vi for 2019?
12:55 - 13:25
BAKSPEIL OG KRYSTALLKULE FOR DET NORSKE BOLIGMARKEDET
Hvilke drivere påvirker dynamikken i markedet på etterspørsels- og tilbudssiden? Vi ser på de aller viktigste faktorene: Rente, inntekt, olje, flyttemønster og demografi.
På etterspørselssiden vil Røed Larsen trekke frem hvordan egenkapitalspiraler kan oppstå. På tilbudssiden vil han reflektere over tilgangen på byggeklare og sentrale tomter – og se på geografiske begrensninger og sosiologiske (NIMBY) og politiske (BANANA) momenter. Han vil rette blikket fremover, men også se på hvordan man så inn i krystallkulen i 2009.
13:25 - 14:05
TO AV OSLOS BESTE TOMTER!
Oslo har hatt en fantastisk byutvikling de siste årene. Nå hardner jakten etter nye utviklingsområder og boligtomter til. En rekke tomter og stor eiendomsmasse er offentlig eid. Hvilke planer har det offentlige for statens eiendommer, og hva skjer når de klargjøres for salg? Hvilke rammebetingelser og ny bruk ønskes og tillates?
Vi presenterer to spennende byutviklingsprosjekter i Oslo som snart vil være til salgs!

Kjeller lufthavn - Forsvaret flytter fra Norges eldste militære flybase. Hele 1 million kvm tomt frigjøres for annen bruk og vil bli solgt på det åpne markedet. Hør hvordan Forsvarsbygg jobber med prosessen rundt utvikling, etterbruk og salg av eiendom og tomten på Kjeller. Hvilke viktige og kritiske faktorer de ser for seg, og hvilke tanker de har i forhold til en byutvikling og utviklingsområder for Kjeller flyplass.
14:05 - 14:35
PAUSE & MINGLING
14:35 - 15:00
BOLIGUTVIKLERENS SYN PÅ MARKEDET
15:00 - 15:30
UTLEIEBOLIGER – MINDRE PRIORITERT, MEN VIKTIG!
En forutsetning for god byutvikling er å skape gode, moderne boligprosjekter som treffer folks behov. Oslo har mangel på kommunale utleieboliger, og samtidig er
etterspørselen av eiendomsprodukter egnet for studenter, unge høyt utdannede arbeidstakere og leietakere med lav og middels inntekt høy. Utleieboliger i regi av private utbyggere har tradisjonelt vært et mindre prioritert eiendomssegment, men investeringer i dette segmentet kan være svært gunstig. Hva betyr dette for private, profesjonelle aktører? Hvor store er kostnadene ved å eie bolig til utleie, og hva er den beste strategien her på kort og lang sikt? 
15:30 - 16:00
PAUSE & MINGLING
16:00 - 16:30
KUNSTIG INTELLIGENS I BOLIGUTVIKLING
Eiendomsbransjen har tradisjonelt vært en konservativ bransje, men nå skjer ting. Med kunstig intelligens i utvikling av et prosjekt kan man oppdage løsninger man ellers ikke ville tenkt på. Det kan også bety mye spart tid på regulering av et boligprosjekt. Du vil få vite hvordan eiendomsaktørene enkelt kan ta i bruk digitale og smarte metoder for bedre beslutningsprosesser i boligutviklingsprosjektenes tidligfase – og hvordan dette lønner seg!
16:30 - 17:00
SPEKTAKULÆRE BOLIGER
Arkitektur spiller en viktig rolle i å skape attraktive byer, så kanskje er det strenge regler som har gjort at de fleste boliger ser helt like ut? Hvordan skape noe helt annerledes? Et av verdens ledende arkitektkontorer – Zaha Hadid Architects – deler sine erfaringer om hvordan kontekst, strenge krav og nyskapende kreativitet kan kombineres for å skape spektakulære boligprosjekter.
17:00 - 17:00
AVSLUTNING DAG 1 - TID TIL MINGLING, SPA & RELAX
19:30 - 19:30
APERITIFF
20:00 - 20:00
MIDDAG

Samarbeidspartnere

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close