• Pareto Bank

  Pareto Bank finansierer gode prosjekter. Vi er raske, og liker utfordrende saker som vi bruker vår kompetanse på å løse.
   
  Skal du lykkes med eiendomsutvikling, trenger du en bank som bidrar med mer enn penger, og er tett på ditt prosjekt. Vi har lang erfaring fra eiendomsfinansiering, og vår kjernekompetanse er finansiering av bolig- og næringsprosjekter. Mange solide eiendomsutviklere velger oss – de kjøper vår kompetanse og fremhever vår raskhet.
   
  Vi tilbyr finansiering av tomtekjøp for utvikling, primært regulerte tomter kjøpt for utvikling og med en klar exit.
   
  Vi kan finansiere inntil 100 % av byggekostnader, forutsatt at alle tillatelser er på plass og at krav til forhåndssalg er oppfylt. Manglende forhåndssalg kan kompenseres med egenkapital, kausjoner eller annen sikkerhet.
   
  Vi gir også andre kreditter som andreprioriteter, eierfinansieringer og korte brofinansieringer. For gode prosjekter kan vi finansiere høyt opp i kapitalstrukturen, men avdekker ofte topprisikoen med sidesikkerheter.
   
  Vi får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på!