6. des. 2018

Gamle Rådhus Restaurant

Nedre Slottsgate 1, Oslo

Gamle eiendommer og industriområder skal forvandles til nye, attraktive eiendommer.
Konferansen Transformasjon og rehabilitering vil gi deg rikelig med inspirasjon, kunnskap og nye ideer til konsept og redesign.


Konferansen Transformasjon og rehabilitering 2018 fokuserer på investering og utvikling av gamle eiendommer og industriområder.
Slike prosjekter har et stort potensial – men hvilken gevinst, risiko og muligheter har de?

Hvordan tilfredsstille strenge offentlige krav og samtidig skape verdi uten å gå på bekostning av byggets særpreg og sjel?
Hva skal til for å skape morgendagens ambisiøse prosjekter, som passer i bybildet og selges og utleies raskt i dagens marked?

Konferansen byr på bedre kunnskap innen regelverk, offentlige krav, muligheter og fallgruver når det gjelder å blåse nytt liv i forfalne eiendommer.
Du vil også få mye inspirasjon og ideer til konsept og redesign når gamle bygg skal forvandles til nye, attraktive eiendommer.

Eksperter vil analysere risiko og gevinst, løse utfordringer og bruke arkitektoniske løsninger for å utvikle attraktive prosjekter.
Vi skal selvsagt også utveksle ideer og vise eksempler på vellykkede konsepter.
La deg begeistre på konferansen Transformasjon og rehabilitering 6. desember!


Pris: kr. 3950,- eks. mva
Meld på 4 betal for 3 (gjelder full pris) ved å benytte seg av dette tilbudet send mail til 
post@estatemedia.no. Retten til forandringer forbeholdes. Påmelding er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig senest 14 dager før arrangementet.

8:30 - 9:00
Registrering og morgenkaffe
9:00 - 9:05
Velkommen til Transformasjon og rehabilitering
9:05 - 9:30
HVILKE BYROM ØNSKER VI OSS?
Byutviklingen i Oslo preges av en rekke store prosjekter, som skal få nytt liv ved å rehabiliteres, transformeres og konverteres. Hvilke byrom vil vi ha, og hvordan kan gårdeiere og utviklere få til konsepter som skaper gode bomiljø og byrom?
Hva er forskjellen mellom de prosjektene som lykkes, og de som ikke integreres godt i bybildet til tross for at det i utgangspunktet virket som en utmerket idé? 
9:30 - 9:55
EIENDOM PÅ GULE LISTER – HVA KAN GJØRES?
Det er nesten 10 000 kulturminner på Gul Liste i Oslo. Hvorfor er listeføring viktig? Hvilket endringspotensial har verneverdige bygg og byområder? Hva skal til for at listeførte eiendommer transformeres og får et helt nytt liv? Byantikvaren og Riksantikvaren redegjør for forventinger, krav og muligheter.
9:55 - 10:35
KUNSTEN Å MESTRE HELHETEN - HØYHUS OG AREALUTNYTTELSE
Eier, kommune og stat kan ha ulike mål når det gjelder å rehabilitere et bygg og revitalisere et område. De mest vanlige berøringspunktene gjelder arealutnyttelse, høyde og fortetting.
Oslo er historisk sett preget av bebyggelse med moderate dimensjoner og inntil 5 etasjer. Hvilke hensyn er avgjørende når dette preget av ”teppeby” må bevares, eller når høyhus og mer intensiv utnyttelse i deler av byen er tillatt? Kan myndigheter, utbyggerne og eiere samordne ulike interesser? Hvem bærer ansvaret for hvordan byene våre ser ut i fremtiden? Og hva kjennetegner vellykkede transformasjonsprosjekter?
10:35 - 10:55
Pause & mingling
10:55 - 11:25
FORKJØPSRETT OG ANDRE OVERRASKELSER
Når en eiendom skal transformeres fra ett bruksformål til et annet, er det mye som skal på plass. Prosessen kan avdekke «overraskelser» i form av en forkjøpsrett til eiendom eller aksjer, bruksbegrensninger (villaservitutter, borett, rett til å legge ledninger i grunnen, osv.) Vi ser på ulike typer rettigheter og bruksbegrensninger, hvordan man avdekker dem og hva man kan gjøre med dem.
11:25 - 11:50
RENOVERINGSPROSJEKTER – SETT FRA ARKITEKTENS SIDE
Når gamle bygg skal rekonstrueres og renoveres, må de passe godt sammen med sine nærmeste naboer i morgendagens byrom.
Hvordan kan arkitekter i nært samarbeid med kommuner og lokale myndigheter løse komplekse prosjekter og skape bærekraftige historier? Hvordan møte utfordringene, forsterke lokal identitet og sørge for at byggets former integreres i byens landskap?
11:50 - 12:15
RENOVERINGSPROSJEKTER – GODE RÅD FOR SUKSESS
Hva skal til for å lykkes i rehabiliteringsprosjekter? Hva kreves fra alle involverte aktører?
Viktige suksesskriterier og mulige fallgruber fra oppstart til ferdigstillelse sett fra prosjektleders side.
12:15 - 13:05
Lunsj
13:05 - 13:30
FÅ BANKENE PÅ LAGET!
Å finansiere eiendom i dag krever større håndtering av egenkapital – og kan være komplisert. Rammevilkår rundt finansiering kan avgjøre om et utviklingsprosjekt er lønnsomt for investorer og gårdeiere. Hva tenker bankene om trange, kompliserte rehabiliteringsprosjekter? Hvor stor grad av risiko er de villige til å akseptere? Hva forventer de av dokumentasjon og videre driftsplan? Hvilke vilkår kan de da tilby?
13:30 - 14:00
FRA GRÅSTEIN TIL GULL!
Hvordan transformere gamle, trauste bygg til bygg med særpreg og identitet som tiltrekker seg de mest attraktive leietakerne? Hvordan skape den velkjente WOW-effekten? En kreativ tilnærming og fokus på alle detaljer kan føre til en spennende transformasjon. Ingenting er tilfeldig!
14:00 - 14:30
PILESTREDET 33 OG GALLERI OSLO – PRESTISJEPROSJEKTER I SENTRUM
Fra å være et umoderne 1960-talls bygg blir Pilestredet 33 nå rehabilitert til et nytt kontorbygg med top-notch kvaliteter og moderne løsninger. Samtidig aktiveres Edvard Storms gate bak bygget med ny inngangsløsning og kul kafe. Området rundt OsloMet får en dynamisk nabo når Innovasjonshuset Epicenter flytter inn i Pilestredet 33 i høst.

Galleri Oslo er et av byens mest kjente bygg, og står foran et veiskille. Arbeidet med å vurdere morgendagens muligheter har startet. Gjennomføring av parallelloppdrag er også i gang.

Møt gårdeiere, og hør om visjoner, mål, utfordringer og muligheter rundt begge disse prosjektene.
14:30 - 14:30
Avslutning

Samarbeidspartnere

Cookies policy