Topmøde 2021

den 9.-10. september 2021, på Hotel Nyborg Strand

10:30 - 11:50
Velkomst ved forbundsformanden
Jørgen Juul Rasmussen byder velkommen til Topmødet, og herefter får vi besøg af Lizette Riisgaard fra FH. Derudover gives der en status på undersøgelsen omkring følger efter el-ulykker.
11:50 - 12:00
Introduktion til branchegrupper og DEF-messeområde
12:00 - 13:00
Frokost (DEF-messen er åben)
13:00 - 15:00
Fiber
13:00 - 15:00
Alarm-og sikringsområdet
13:00 - 15:00
Forsyning
13:00 - 15:00
Byggeplads
13:00 - 15:00
Elevator
13:00 - 15:00
Industri
13:00 - 15:00
Offshore/onshore/vindmøller
13:00 - 15:00
Service
13:00 - 15:00
Andet område
13:00 - 15:00
Offentlig
15:00 - 15:45
Pause/tjek ind på værelset (DEF-messen er åben)
15:45 - 17:30
14. Seniorordninger, sundhedsordninger, og brug af fritvalgsordningen

1.       Vi skal blive længere og længere på arbejdsmarkedet, og det betyder, at du skal have fokus på hvordan du kan tilrettelægge dit arbejdsliv.

Et temamøde om seniorordninger, brug af fritvalgsordningen og sundhedsordninger indenfor arbejdsmarkedspensionerne.

 

  • Pension
15:45 - 17:30
8. Hvordan er sikkerhedskulturen i min virksomhed?

Det går stærkt i elbranchen, der er mange forandringer at holde styr på i hverdagen, og glemmer vi så i farten at efterleve sikkerhedsreglerne?

Et temamøde hvor vi drøfter:

 

§  Sikkerhedskultur

§  Forandringer

§  Relationer

15:45 - 17:30
2. Uddannelse er vigtig, men hvordan kommer jeg igang?

Uddannelsesplanlægning kan have store fordele og kan i sidste ende sikre arbejde for dig og dine kollegaer.
Kom og drøft følgende spørgsmål med dine kollegaer:

Hvorfor er uddannelsesplanlægning både vigtigt og nødvendigt?

Hvad er uddannelsesplanlægning og hvordan kommer I i gang?

Hvad er mulighederne for TR i forhold til uddannelsesvejledning?

  • Efteruddannelse
  • Uddannelsesplanlægning
15:45 - 17:30
15. Bliv klogere på din overenskomst

Et temamøde hvor vi drøfter den praksis, som man ikke kan læse sig til i overenskomsten.

 

·         Hvad faglige voldgifter og arbejdsretsafgørelser betyder

·         Hvad organisationsaftaler betyder

15:45 - 17:30
9. Social dumping

1.       Støder du på social dumping på din arbejdsplads eller vil du vide mere om hvad det er?

Et temamøde om:

 

§  Social dumping – løn

§  Social dumping – arbejdsmiljø

§  Social dumping – uddannelse  

15:45 - 17:30
3. Lokal forhandling

1.       Forhandling er centralt for både TR / AMR, derfor et temamøde hvor du vil blive indført i mulighederne for lokalt forhandlet:

 

§  Snorketid

§  Den årlige lønforhandling

§  Lokalaftaler

15:45 - 17:30
16. Den nye ferielov

Et temamøde om forståelse og planlægning af samtidighedsferie

 

§  Ny Ferielov

15:45 - 17:30
10. Løse ansættelser, 0-timers kontrakter, og working poor

Et temamøde hvor vi drøfter betydninger af:

 

§  Brugen af vikarer

§  Platformsøkonomi
 

15:45 - 17:30
4. Tillykke med valget som tillidsrepræsentant

Et temamøde hvor vi drøfter de forventninger, forpligtigelser og muligheder du som nyvalgt tillidsrepræsenatnt skal vide mere om.

 

§  Rollen som nyvalgt TR

§  TR arbejdet i hverdagen

15:45 - 17:30
11. Tilskud til at modvirke nedslidning

1.       En arbejdsmiljøpulje på 315 mio. over tre år, til en indsats mod fysisk og psykisk nedslidning på jobbet i private virksomheder under 50 ansatte. Lyder det som noget du og dine kolleger kunne have gavn af, så kan du få mere viden her. Et temamøde om:

 

§  Arbejdsmiljørådgivning

§  Sundhedsfremme

§  Tekniske hjælpemidler

§  Hvordan man ansøger, hvem ansøger

15:45 - 17:30
5. Tillykke med valget som arbejdsmiljørepræsentant

Et temamøde hvor vi drøfter de forventninger, forpligtigelser og muligheder du som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant skal vide mere om.

 

§  Rollen som nyvalgt AMR

§  Arbejdsmiljø arbejdet i hverdagen

§  Arbejdsmiljøorganisationen

15:45 - 17:30
12. AMR og TR´s rolle ved arbejdsskader

Kan du eller dine kolleger komme igennem et helt arbejdsliv uden at komme til skade?

Et temamøde om arbejdsskader.

 

§  Hvad gør man som AMR / TR, når kollegaen kommer til skade?

§  Hvordan kan AMR / TR hjælpe til at kollegaen får den rigtige hjælp og evt. erstatninger?

15:45 - 17:30
6. Samarbejdet mellem TR og AMR - hvilke roller har vi?

For at skabe gode arbejdspladser, er det nødvendigt at TR og AMR samarbejder. Kommer I begge tillidsvalgte til topmøde og vil I gerne blive bedre til at samarbejde, så er her et temamøde hvor vi drøfter:

 

§  Hvordan vi styrker det samarbejde

§  Hvilke erfaringer er der fra hverdagen om samarbejdet

15:45 - 17:30
13. Skab de bedste forudsætninger for klubarbejde

Et temamøde om hvordan klubarbejde i større og mindre virksomheder kan tilrettelægges

 

§  Klubarbejde

§  Lærlingeklubber

15:45 - 17:30
7. Arbejdsmiljøloven

1.       Synes du arbejdsmiljøloven kan være lidt uoverskuelig, så er det til at forstå. Arbejdsmiljøloven har rigtig mange tilhørende bekendtgørelser og vejledninger. Hvordan hænger det hele sammen og hvordan finder vi det vi leder efter?

Et temamøde hvor vi drøfter:

 

§  Arbejdsmiljøloven – Bekendtgørelser – Vejledninger

§  Kildesøgning

§  Hvordan tolkes teksterne

15:45 - 17:30
1. TR og AMR for lærlinge

       Et temamøde om lærlingenes forhold og rollerne i den forbindelse både for TR / AMR

Mentorordninger breder sig og med fordel ændres kulturen.

Kom og drøft hvordan de bidrager til en bedre uddannelse for lærlingene og flere kompetencer til virksomhederne.

  • TR for lærlinge
  • AMR for lærlinge
  • Lærlinge 
17:30 - 18:30
DEF-messen er åben
19:00 - 23:00
Middag, underholdning og natmad

Find vej

Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Cookies policy