8. mars 2019

Epicenter Oslo

Pilestredet 33A

8:00 - 8:30
Lett frokost, mingling og registrering
8:30 - 8:35
VELKOMMEN TIL PRAKTISK HUSLEIERETT 2019 – DAG 2
8:35 - 8:50
ET VIKTIG VALG – VI GIR ORDET TIL EN LEIETAKER
Hvordan velger leietakere sine kontorlokaler? Hva vektlegger de i forhold til tjenester, beliggenhet og fleksibilitet, og hvorfor faller valget på ett lokale og ikke på et annet?
Vi åpner for betraktninger og refleksjoner fra en leietakers ståsted.
8:50 - 9:20
FLEKSIBLE KONTRA TRADISJONELLE KONTORER
Hvilken fleksibilitet innebærer coworking, kontorhotell og forskjellige kontorfellesskap for kunder og utleiere? Å leie plass i et kontorfelleskap kan etter hvert bli som å få en parkeringsbillett i et parkeringshus. Hva betyr det for gårdeiere? Hvordan er det å ha ulike kunder og bedrifter under samme tak? Hvordan forholde seg til leietakerne? Vi reflekterer rundt fleksible og ordinære lokaler – fra et praktisk og juridisk perspektiv.
Samtale
9:29 - 9:35
Pause og mingling
9:35 - 9:50
MVA-UTFORDRINGER VED UTLEIE TIL KONTORHOTELL OG CO-WORKING KONSEPTER
Større etterspørsel etter tilgang til lokaler med fleksible kontorløsninger og bredere spekter av servicetjenester kombinert med miljø for erfarings- og kompetanseutveksling, har skapt et voksende marked for nye utleieformer hvor det tradisjonelle leieelementet er mer underordnet. Utleiere og leietakere må avklare og regulere mva-konsekvensene ved slike utleietjenester. Her er det en rekke utfordringer og fallgruver, og de tradisjonelle leiekontraktene inneholder ikke mva-reguleringer som er tilpasset slike nye typer utleieformer. Manglende bevissthet og avtaleregulering kan få store konsekvenser for partene.
9:50 - 10:15
MVA VED LEIETAKERTILPASNINGER
Skatte- og avgiftsmessige utfordringer når lokaler skal tilpasses, enten de er utført av gårdeier/utleier eller leietaker. 
10:15 - 10:40
FINANSIELLE ASPEKTER VED KONTRAKTER
Hvor viktig er egentlig leiejusteringen? Hva betyr valg av indeks og tidspunkt? Hvilke effekter gir forskudds- og etterskuddsfakturering? Vi ser på disse og andre
finansielle elementer i en leiekontrakt og gir konkrete eksempler og beregninger.
10:40 - 11:05
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OG GRENSEDRAGNINGEN MELLOM LEIEKONTRAKT OG BYGG- OG ANLEGGSKONTRAKTER
11:05 - 11:05
Avslutning DAG 2 - TAKK FOR I DAG, OG GRAB YOUR LUNCH!

Samarbeidspartnere

Registreringsdatoen er over, vennligst kontakt arrangøren av arrangementet.