8. mars 2019

Epicenter Oslo

Pilestredet 33A

PRAKTISK HUSLEIERETT 2019
Utleiemarkedet – fra et praktisk og juridisk perspektiv

Konferansen Praktisk Husleierett 2019 retter søkelyset mot helt sentrale utfordringer i forhold til dagens og morgendagens utleiemarked for næringslokaler.

Næringslokalene er i endring
Eiendomsbransjen står overfor nye utfordringer i forhold til utleie av næringslokaler. Ny teknologi utfordrer tradisjonell praksis, behovet for en ny, annerledes samhandling og coworking øker og kundene ønsker større fleksibilitet i forhold til leie av arealer. Dette utfordrer den gode, gamle leiekontrakten, og setter nye krav til utleiere.

Hvordan løse utfordringene?
Endringer i praksis skaper behov for ny kunnskap og kompetanse. Det er viktig å forstå hvilke konsekvenser nye krav og digital innovasjon har i regelverket og rammene rundt et leieforhold. Konferansen Praktisk Husleierett 2019 viser deg hvordan du løser disse utfordringene.

Konferansen Praktisk Husleierett går over to dager - på dag 1 skal konferansen avholdes hos Deloitte, mens på dag 2 skal den være hos Epicenter Oslo.
Det er mulig å delta på kun én dag, eller begge (rabattert pris).

 
Målgrupper:
Eiere, eiendomsutviklere, utleieansvarlige, eiendomsforvaltere, næringsmeglere og jurister. Kurset er tilrettelagt for leietakere i både privat og offentlig sektor.


Pris: Kun dag 1, 7. mars Kr. 4 950,-  Kun dag 2, 8. mars Kr. 3 450  Begge dager 7.-8. mars Kr. 7 400
Retten til forandringer forbeholdes. Påmelding er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig senest 14 dager før arrangementet.

8:00 - 8:30
Lett frokost, mingling og registrering
8:30 - 8:35
VELKOMMEN TIL PRAKTISK HUSLEIERETT 2019 – DAG 2
8:35 - 8:50
ET VIKTIG VALG – VI GIR ORDET TIL EN LEIETAKER
Hvordan velger leietakere sine kontorlokaler? Hva vektlegger de i forhold til tjenester, beliggenhet og fleksibilitet, og hvorfor faller valget på ett lokale og ikke på et annet?
Vi åpner for betraktninger og refleksjoner fra en leietakers ståsted.
8:50 - 9:20
FLEKSIBLE KONTRA TRADISJONELLE KONTORER
Hvilken fleksibilitet innebærer coworking, kontorhotell og forskjellige kontorfellesskap for kunder og utleiere? Å leie plass i et kontorfelleskap kan etter hvert bli som å få en parkeringsbillett i et parkeringshus. Hva betyr det for gårdeiere? Hvordan er det å ha ulike kunder og bedrifter under samme tak? Hvordan forholde seg til leietakerne? Vi reflekterer rundt fleksible og ordinære lokaler – fra et praktisk og juridisk perspektiv.
Samtale
9:29 - 9:35
Pause og mingling
9:35 - 9:50
MVA-UTFORDRINGER VED UTLEIE TIL KONTORHOTELL OG CO-WORKING KONSEPTER
Større etterspørsel etter tilgang til lokaler med fleksible kontorløsninger og bredere spekter av servicetjenester kombinert med miljø for erfarings- og kompetanseutveksling, har skapt et voksende marked for nye utleieformer hvor det tradisjonelle leieelementet er mer underordnet. Utleiere og leietakere må avklare og regulere mva-konsekvensene ved slike utleietjenester. Her er det en rekke utfordringer og fallgruver, og de tradisjonelle leiekontraktene inneholder ikke mva-reguleringer som er tilpasset slike nye typer utleieformer. Manglende bevissthet og avtaleregulering kan få store konsekvenser for partene.
9:50 - 10:15
MVA VED LEIETAKERTILPASNINGER
Skatte- og avgiftsmessige utfordringer når lokaler skal tilpasses, enten de er utført av gårdeier/utleier eller leietaker. 
10:15 - 10:40
FINANSIELLE ASPEKTER VED KONTRAKTER
Hvor viktig er egentlig leiejusteringen? Hva betyr valg av indeks og tidspunkt? Hvilke effekter gir forskudds- og etterskuddsfakturering? Vi ser på disse og andre
finansielle elementer i en leiekontrakt og gir konkrete eksempler og beregninger.
10:40 - 11:05
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OG GRENSEDRAGNINGEN MELLOM LEIEKONTRAKT OG BYGG- OG ANLEGGSKONTRAKTER
11:05 - 11:05
Avslutning DAG 2 - TAKK FOR I DAG, OG GRAB YOUR LUNCH!

Samarbeidspartnere

Registreringsdatoen er over, vennligst kontakt arrangøren av arrangementet.

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close