7.-8. mars 2019

Deloitte - Epicenter Oslo

Dronning Eufemias gate 14 - Pilestredet 33A, Oslo

PRAKTISK HUSLEIERETT 2019
Utleiemarkedet – fra et praktisk og juridisk perspektiv

Konferansen Praktisk Husleierett 2019 retter søkelyset mot helt sentrale utfordringer i forhold til dagens og morgendagens utleiemarked for næringslokaler.

Næringslokalene er i endring
Eiendomsbransjen står overfor nye utfordringer i forhold til utleie av næringslokaler. Ny teknologi utfordrer tradisjonell praksis, behovet for en ny, annerledes samhandling og coworking øker og kundene ønsker større fleksibilitet i forhold til leie av arealer. Dette utfordrer den gode, gamle leiekontrakten, og setter nye krav til utleiere.

Hvordan løse utfordringene?
Endringer i praksis skaper behov for ny kunnskap og kompetanse. Det er viktig å forstå hvilke konsekvenser nye krav og digital innovasjon har i regelverket og rammene rundt et leieforhold. Konferansen Praktisk Husleierett 2019 viser deg hvordan du løser disse utfordringene.

Konferansen Praktisk Husleierett går over to dager - på dag 1 skal konferansen avholdes hos Deloitte, mens på dag 2 skal den være hos Epicenter Oslo.
Det er mulig å delta på kun én dag, eller begge (rabattert pris).

 
Målgrupper:
Eiere, eiendomsutviklere, utleieansvarlige, eiendomsforvaltere, næringsmeglere og jurister. Kurset er tilrettelagt for leietakere i både privat og offentlig sektor.

Pris: Kun dag 1, 7. mars Kr. 4 950,-  Kun dag 2, 8. mars Kr. 3 450  Begge dager 7.-8. mars Kr. 7 400
Retten til forandringer forbeholdes. Påmelding er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig senest 14 dager før arrangementet.

8:30 - 9:00
Registrering og morgenkaffe
9:00 - 9:05
VELKOMMEN TIL PRAKTISK HUSLEIERETT 2019 – DAG 1
9:05 - 9:25
TRENDER I EIENDOMSBRANSJEN
Hvilke nye trender utfordrer tradisjonell måte å tenke utleie av næringseiendom på?
Hva med leiekontraktene når trender blir praksis?
9:25 - 9:55
HVA ER MODERNE LEIETAKERE OPPTATT AV?
Dagens kunder velger sine lokaler i forhold til nye behov og arbeidsmåter. I tillegg til fremtidsrettet teknologi påvirker dette måten leietakerne bruker lokaler, fasiliteter og tjenester på. Hvilke krav stiller ny praksis til utleiere? Hvem er egentlig disse moderne leietakerne, hva ønsker de seg og hva er de opptatt av? Er det geografiske forskjeller?
9:55 - 10:15
UTENLANDSKE KUNDER – GOD BUTIKK I NORGE!
Utleiemarked er preget av hard kamp om gode leietakere. Multinasjonale selskaper kan være attraktive kunder i Norge, men er ofte rigide ved inngåelse av avtaler og forventer det samme regelverk som de har i sitt hjemland. Hvilke forventninger har internasjonale kunder? Hvilke konflikter kan oppstå mellom norske og utenlandske regelverk? Hvordan kan gårdeiere generelt sett forholde seg til internasjonale leietakere?
10:15 - 10:35
Pause og mingling
10:35 - 11:00
HVORDAN OPPDATERE LEIEKONTRAKTER?
Nye krav, endrede behov og en mer global etterspørsel reiser nye problemstillinger. Økt cybersikkerhet og en ny informasjonsteknologi fører til at standard leiekontrakter kan bli ”utdatert”. Hvordan løser vi disse utfordringene, og hvordan kan kontraktene oppdateres? Vi ser på praktiske konsekvenser i leieforhold – og diskuterer konkrete løsninger.
11:00 - 11:25
ØKT FOKUS PÅ FLEKSIBILITET
Etterspørselen etter fleksible kontorlokaler og avtalestrukturer har økt kraftig de siste årene. Leietakere vil bruke lokaler når de trenger dem, og de vil ha kortere kontrakter og større fleksibilitet for å kunne si opp (hele eller deler av arealet) i løpet av leietiden. På den andre siden ønsker utleiere større fleksibilitet, for eksempel i forbindelse med nær forestående rehabilitering. Hvilke rettslige snubletråder kan oppstå, og hvordan håndtere slike endringer når vi utformer fleksible leiekontrakter?
11:25 - 11:50
LEIETAKERNES ØNSKE OM FORUTSIGBARHET
Leietakere ønsker i større grad større forutsigbarhet over kostnader. Hvordan håndterer vi dette i dagens leiekontrakter? Hvordan tenke fremtidsrettet ved fordelingen av eier-, leietaker- og felleskostnader? Vi ser nærmere på hvordan vi kan utforme leiekontrakter.
11:50 - 12:45
Lunsj
12:45 - 13:15
NYE TRENDER UTFORDRER TRADISJONELLE LEIEAVTALER
Trender innenfor kontor og handel utfordrer de tradisjonelle leiekontraktene, og utløser behov for nye avtalevarianter. Meglerstandardene er under revisjon og nye avtaler er på trappene. Hva er de største endringene, og hvilke nye avtaler lanseres?
13:15 - 13:40
TØFFE TIDER KREVER NYTENKING!
Ofte tar vi for gitt at lokaler med sentral beliggenhet og høy standard leies ut av seg selv. Men i tøffe tider, når kunder er kravstore og handelen utfordres, kan det være vanskelig å finne relevante leietakere og skape aktivt byliv på gateplan. Kanskje må lokalene konverteres og brukes til et nytt formål, for eksempel restaurant, vinbar, pop-up store eller treningssenter? Hvordan tenke nytt i slike sammenhenger? Hvilke utfordringer innebærer dette i leiekontrakter? Hvordan kan vi håndtere dette når det gjelder for eksempel skatt og avgift, bytte av bruk og konvertering?
13:40 - 13:40
Avslutning DAG 1

Samarbeidspartnere

Registreringsdatoen er over, vennligst kontakt arrangøren av arrangementet.

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close