• Carl Erik Krefting

  Eier og Founder, Søylen Eiendom - Carusel Eiendom

  • Velkommen til MORGENDAGENS EIENDOMSBRANSJE
   12:30 - 12:40
   HVA SLAGS BYER SKAL VI SKAPE FREMOVER?
   15:35 - 16:05