28. mars 2019

Sentralen - Marmorsalen

Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

Morgendagens Eiendomsbransje

Nye impulser og trender preger eiendomsbransjen - hvordan lykkes i fremtiden?

På MORGENDAGENS EIENDOMSBRANSJE deler vi erfaringer på tvers av generasjoner. Vi gir ordet til både unge og erfarne eiendomsaktører og
diskuterer hvordan vi blir godt rustet for fremtiden.
 
Et nytt samfunn
Vi lever i dag i et nytt samfunn og har en helt ny livsstil enn våre forgjengere. Vi liker å bo, handle, jobbe og møtes i mer sosiale og kreative miljøer. Vi ønsker større grad av fleksibilitet og tilgjengelighet, samtidig ser vi at yngre generasjoner har helt nye prioriteringer. De er mindre knyttet til konvensjonelle statussymboler som hus, biler og en fast forutsigbar jobb.

Hvilket scenario er foran oss?
Digitalisering og ai-teknologi har forenklet våre liv, men de har samtidig snudd opp ned på konkurransebilde. Innovasjonen vil øke eksponentielt fremover; eksisterende samfunnsstrukturer, arbeidsmiljøer og kompetansebasert næringsliv blir utfordret på flere avgjørende måter i årene som kommer. Samtidig vil nye markeder, inntekts- og forretningsmodeller utvikles.

Hvordan takle omstillingen på best mulig måte?
Et samfunn i endring utfordrer oss i hvordan vi former byer, boliger og arbeidsplasser, hvordan vi markedsfører produkter og tjenester, og hvordan vi appellerer til nye forbrukere.
MORGENDAGENS EIENDOMSBRANSJE vil gi deg et innblikk i de viktigste trendene og hvordan vi best mulig kan gripe mulighetene som denne samfunns- og teknologiutviklingen gir oss.

Konferansen er et samarbeid mellom Estate Media og Ung i Næringseiendom (UiN).
Den er en unik arena, der unge og erfarne aktører møtes til debatt og engasjerende diskusjoner. Carl Erik og Caroline Krefting er dagens æresgjester. Dagen avsluttes med kåring av 10 på vei opp og After Work i uformelle omgivelser.

Pris: kr. 4 950,-, spesialpris for UiN kr. 1 950 per person eks mva
Retten til forandringer forbeholdes. Påmelding er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig senest 14 dager før arrangementet.

12:00 - 12:30
REGISTRERING
12:30 - 12:40
Velkommen til MORGENDAGENS EIENDOMSBRANSJE
12:40 - 13:40
ET SAMFUNN I ENDRING – BLI MED PÅ REISEN!
Endringer i folks levemåte fører i dag med seg omstillinger som setter oss på prøve. En sentral utfordring er å utvikle fremtidsrettede bygg og byrom som er godt tilrettelagt vårt moderne samfunn og tilfredsstiller kommende generasjoners krav.
Preferanser i dag går tydelig i retning av felleskapsmiljøer og Community Hubs – vi presenterer noen suksesshistorier.
Flere foredrag

- HVA SKJER?
- FACTORY TØYEN - FRA GAMMEL FABRIKK TIL MODERNE COWORKING
- CPH VILLAGE - COLIVING OG MODERNE COMMUNITIES
13:40 - 14:30
NYE IDEER OG KONSEPTER FORANDRER BRANSJEN
Vi beveger oss mot en verden hvor teknologisk innovasjon kontinuerlig forandrer den tradisjonelle måten vi lever, jobber og kommuniserer med hverandre på. Dette vil føre oss til nye forretningsmodeller og businessmuligheter. La deg inspirere av fremoverlente gründere og deres innovative ideer!
Flere foredrag

- WEC360 - AR, THE FUTURE IN YOUR HANDS
- UNLOC - DIGITALE NØKLER GIR ENKLERE HJEMLEVERING
- WHEEL.ME - PLANLEGG HVA DU VIL, FLEKSIBILITET VINNER ALLTID!
14:30 - 15:05
Pause og mingling
15:05 - 15:35
BLI MED DE STØRSTE OG BESTE I VERDEN!
Teknologiske innovasjoner har til alle tider ført til økonomisk vekst, men de krever samtidig mot, vilje og tilpasningsevne. De som forstår hva som er i ferd med å skje,  ser muligheter der andre ser utfordringer. De som i en tidlig fase investerer i nye produkter og tjenester, og adopterer nye forretningsmodeller, vil vinne konkurransen.
Hvordan få til dette? Hvordan kan norske teknologibedriftene nå opp i toppsjiktet og konkurrere på internasjonalt nivå?
Samtalen ledes av Piotr Kolacz.
Debatt
15:35 - 16:05
HVA SLAGS BYER SKAL VI SKAPE FREMOVER?
Et samfunn i endring skaper behov for en ny tilnærming i forhold til urbanisering og fortetting. Hvilken lærdom kan vi trekke ut av samfunnets endringer og befolknings preferanser? Hvordan utforme gode byer som vil passe dagens og fremtidens generasjoner?
Nye trender viser at sharing economy konsepter, slik som co-living og co-working, vil i enda større grad kjennetegne våre byer i fremtiden. I så fall, hvilke nye bystrukturer må vi utvikle på tvers av bransjen? Hvordan skape nye, gode digitale forankrede konsepter og bygge opp en sterk vi-kultur?
De raskest og største voksende selskapene i dag er teknologiselskaper. De etablerer sterke digitale økosystemer og utfordrer nye markeder. Amazon, Alibaba, Google og Airbnb er nå i ferd med å bli våre nye eiendomskonkurrenter – hva betyr dette, og hvordan vinne konkurransen?
Samtalen ledes av Gunnar Stavrum.
Debatt
16:05 - 16:30
Pause og mingling
16:30 - 17:10
BEHOV FOR NY KUNNSKAP
Hvilken kunnskap samsvarer med 21-århundres behov, og hvordan skape verdifulle bidragsytere til morgendagens samfunn? Vi må lære og ikke konkurrere med roboter, maskiner og ai-teknologi, men heller benytte oss av teknologien på best mulig måte.
Vi må styrke våre ferdigheter som maskiner ikke har, som konkurransedyktighet, nysgjerrighet og kreativitet. Hvordan kan tradisjonelle læringsmiljøer, utdanningssystemer og kommersielle bedrifter få til dette, og hvilken rolle har det fysiske rommet i forhold til utforming av moderne barnehager, skoler og fremtidsrettede arbeidsplasser? 
Flere foredrag

-
EXPONENTIAL ACCADEMY
- ROSAN BOSCH STUDIO - DE KLOKESTE HODENE UTVIKLES I KREATIVE OMGIVELSER
17:10 - 17:35
LEDELSE OG BEDRIFTSKULTUR
We are moving fast - hvor ender vi? Næringslivets ledere er i dag nødt til å ha en tydelig definert strategi og utviklingsplan. De må ha en overordnet kundestrategi og personalpolitikk, og de må samtidig sørge for at selskapet har en fremtidsrettet profil og identitet. Hvordan lykkes med dette, og hvordan endre kulturen i tradisjonelle bedrifter, samt engasjere alle medarbeider i en felles plan og visjon?
Foredrag
17:35 - 18:00
KÅRING ”10 PÅ VEI OPP”
Vi presenterer dyktige folk som har utmerket seg og fortjener en plass på listen 10 på vei opp.
18:00 - 21:00
”AFTER WORK” - KVELDEN FORTSETTER TIL KLOKKEN 21.00 FOR ALLE SOM ØNSKER DET!

Samarbeidspartnere

Registreringsdatoen er over, vennligst kontakt arrangøren av arrangementet.

Kart

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close