22.-23. jan. 2019

Radisson Blu Plaza Hotel

Sonja Henies plass 3, 0185 Oslo

Transformasjon – fra nedlagt industri til attraktivt byområde

Transformasjon og ny bruk av gamle industriområder har et stort potensial for god stedsutvikling. Mange steder finner vi asfaltjungel med introverte kontorbygg uten liv på gateplan. Hvordan kan disse revitaliseres og bli til attraktive og urbane steder? Dette ønsker Bane NOR Eiendom å sette søkelyset på med konferansen.
 
Med utgangspunkt i ferdigstilte transformasjonsprosjekter og noen som er under planlegging, vil eiendomsutviklere og fagfolk belyse prosessene og kompleksiteten i slike prosjekter. Hvordan ivaretar man bylogistikken, hvordan sikrer man en trinnvis og økonomisk gjennomførbar utvikling? Hvordan skaper man gode byrom og hva skal til for at det blir attraktivt å bo og arbeide der? Hvor viktig er det med en «motor» i utviklingen? Vi undersøker hva som skal til for å lykkes med transformasjonsprosjekter.
 
Velkommen til en formiddag med inspirasjon, debatt, kunnskap og møter med dyktige fagpersoner.

Knutepunktkonferansen arrangeres av Bane NOR Eiendom i samarbeid med Estate Media.

Pris: Kr. 1.500,-
Retten til forandringer forbeholdes. Påmelding er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig senest 14 dager før arrangementet.

8:30 - 9:00
Registrering og morgenkaffe
9:00 - 9:15
VELKOMMEN OG ÅPNINGINNLEGG - FRA NEDLAGTE GODSAREAL TIL ATTRAKTIVE BYOMRÅDER
9:15 - 9:35
AKERSELVA - X-FAKTOREN I TRANSFORMASJONSPROSJEKTER
Hva har programmering og aktivisering betydd for områdets attraktivitet?
9:35 - 9:55
VISJONER FOR ULVEN
Hvilke grep bruker Obos for å få til en attraktiv bytransformasjon av Ulven?
9:55 - 10:15
LILLEAKERBYEN - FRA NÆRINGSPARK OG KJØPESENTER TIL EN LEVENDE BYDEL
Etter transformasjonen vil Lilleakerbyen omfatte cirka 500.000 kvm BTA. Hvilke plangrep må til for å lykkes med en slik transformasjon?
10:15 - 10:35
Pause og mingling
10:35 - 11:50
LYSAKER SKAL UTVIKLES TIL ET EFFEKTIVT OG REGIONALT KOLLEKTIVKNUTEPUNKT
Hit kommer Fornebubanen, en ny bussterminal og nytt dobbeltspor for tog, og i tillegg skal E18 heves som følge av utviklingen av knutepunktet.
Hvordan kan vi lykkes med å utvikle et urbant og levende område når kapasiteten må økes for å møte trafikkveksten? Og hvordan kan vi få til en god helhet når mange sterke aktører er involvert? Infrastrukturaktørene forklarer sine planer for området, og deltar deretter i en paneldiskusjon.

Korte innlegg ved Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Fornebubanen, Oslo og Bærum kommune samt Statens vegvesen. Deretter en samtale mellom aktørene hvor Mustad Eiendom og Bane NOR Eiendom også deltar. 
11:50 - 12:15
Pause og mingling
12:15 - 12:35
CARLSBERG BYEN – DET MIDLERTIDIGE OG DET BLIVENDE BYKVARTER
Carlsberg Byen utvikles på det tidligere bryggeriområdet til Carlsberg. Når transformasjonen er ferdig får København en ny og levende bydel i hjertet av byen.
12:35 - 12:55
HVA KJENNETEGNER VELLYKKEDE OG MISLYKKEDE TRANSFORMASJONSPROSJEKTER?
12:55 - 13:00
AVSLUTNING KNUTEPUNKTKONFERANSEN 2019 - TAKK FOR I DAG!
13:00 - 13:00
LUNSJ I RESTAURANT

Samarbeidspartnere

Registreringsdatoen er over, vennligst kontakt arrangøren av arrangementet.

Kart