14. nov. 2019

Oslo

Oslo

Hva skjer på Filipstad?

Filipstad er et svært interessant område, som skal utnyttes til utbygging av flere nye boliger, skole og barnehage, og etablering av nye kontorplasser og kommersielle næringslokaler. 
Politikker og grunneiere, Oslo Havn og Bane Nor Eiendom, har i årevis vært i dialog og diskutert utviklingsplaner på Filipstad, samt etablering av en tilfredsstillende infrastruktur som skal binde området til byen.
Etter 12 år med forhandlinger, krangling og diskusjon har de nå kommet til enighet - reguleringen av Filipstad skal ferdigbehandles og lokket over E18 skal bygges.
Under seminarer «Hva skjer på Filipstad?» ser vi nærmere på dette arbeidsprogrammet – hva er fremtidens planer og konkrete tiltak for utvikling av Filipstad? Hvordan vil området videreutvikles, og hvemgjør hva?Hvordan vil Filipstad se ut i nær framtid?
 
Estate Media inviterer til en innholdsrik konferanse, hvor vi legger opp til innlegg og debatt om hvordan området skal utvikles, og hvordan myndigheter, private og offentlige aktører vil samspille for å lykkes med dette.

Program

Fant ingen programmer

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close