• Fredrik Sparre-Enger

  Advokat, Advokatfirmaet Selmer

  • 10:20:00 - 18-03-2021 Foredraget vil blant annet se nærmere på:
   - Hvilke forskjeller er det på utleie av en plass, et rom/arbeidsbord og såkalte medlemskapsordninger Tilpasninger til mva-reglene kan være lurt.
   - Utleie «all inclusive» av standardiserte plasser/lokaler – Rom for betydelige forenklinger i leiefastsettelse, leietid, oppsigelighet og vedlikehold. Fellesarealer og felleskostnader ikke lenger tema. 
   - Ordningenes betydning for sikkerhetsstillelse og tvangsfravikelse.
   - Kan leieavtalen begrenses til avkrysninger i et digitalt standardisert skjema supplert med standardbetingelser?
Cookies policy