• Andreas Mello-Kildal

    Partner, DLA Piper

    • 09:00:00 - 18-03-2021 Covid-19 pandemien slo ned som et lyn fra klar himmel for både utleiere og leietakere. Foredraget vil fokusere på hvordan utleiere og leietakere har håndtert pandemien så langt, og hva som kunne vært gjort annerledes. Det vil også gå inn på noen av hovedproblemstillingene knyttet til "force majeure", driveplikt og statlige støtteordninger.
Cookies policy