• Christoffer Nicolaisen

    Senioradvokat, Deloitte Advokatfirma

    • 09:30:00 - 18-03-2021 Næringsbygg blir i stadig økende grad fullt av sensorer som måler aktivitet, og datamengden øker løpende. Disse dataene gjør det mulig både å bruke bygge bedre, men også å utvikle mer hensiktsmessig. Mange aktører kan ha interesse av å bruke disse dataene. Spørsmålet er - hvem har en slik rett?
      Først og fremst oppstiller GDPR noen klare grenser. Dernest er både utleier, leietaker, forvalter og leverandør av utstyr og software mulige rettighetshavere. Vi gjennomgår noen viktige spørsmål og presenterer også en helt ny kontraktsregulering som sikrer partene slik bruksrett.
Cookies policy