• Christopher Borch

    Partner, Advokatfirmaet Thommessen

    • 10:45:00 - 18-03-2021 Begynner vi endelig å se en vilje hos utleiere og leietakere til å fokusere på bærekraftige løsninger?
      Bruken av "Grønt Bilag" som et mulig tillegg til standardreguleringene i næringsleiekontrakter ble i 2015 erstattet med "Miljøavtalen", uten at dette førte til økt bruk.
      Men med stadig økende fokus på grønne valg og EUs nye regelverk knyttet til bærekraftig finans, er det god grunn til å tro at dette vil skyte fart i tiden fremover.
      11:10:00 - 18-03-2021 Samtale - ledes av Anne Sofie Bjørkholt.
Cookies policy