• Anne Sofie Bjørkholt

    Partner og advokat, Advokatfirmaet BAHR

    • 09:55:00 - 18-03-2021 2020 ble året da hjemmekontoret for mange tok over som hovedarbeidssted – mer eller mindre frivillig. For å bygge og ivareta firmakultur ønsker mange arbeidsgivere likevel å gjøre det attraktivt å komme inn på kontoret. Men de må også tilrettelegge for et vekslende antall tilstede. En ny trend er å inngå leiekontrakter med to leietakere, hvor den ene har et co-working-konsept og partene kan flekse i hverandres lokaler. Men det krever kontraktsmessig fintenking. Se hvordan en slik kontraktstruktur kan sys sammen, med tilgjengelige standardkontrakter som byggesteiner. 
      11:10:00 - 18-03-2021 Samtale - ledes av Anne Sofie Bjørkholt.
Cookies policy