6. juni 2019

Grand Hotel (Gerhardsen)

Karl Johans gate 31, 0159 Oslo

Ny konferanse fra Estate kunnskap - Hotelleiendom 2019

Konferansen ser nærmere på hotell som egen eiendomsklasse. Knapphet på hotellrom kombinert med økt aktivitet både innenfor turistnæring og næringsliv i mange av våre største byer, gjør dette til et spennende og lønnsomt alternativ for fremtidig eiendomsutvikling.

Konferansen vil fokusere på utvikling av eiendommer for hotellbygg, samt investeringsperpektiver knyttet til dette.

 

Fagprogrammet er under utvikling og vil bli publisert på våre nettsider i løpet av mars.

Adwisory board: 

Erica Lund Gerell, 
Daglig leder, Oslo kontoret til Arkitektena Krook & Tjäder

Richard Groven
Eiendomssjef, Oslo Pensjonsforsikring

Roar Ingdal
Adm. dir., SBA Entreprenøt

Anders Vatne
Partner, Hotellia

Stein Ove Ødegård
Leder, Estate kunnskap 

 

Pris: kr. 4 950,- eks. mva. Retten til forandringer forbeholdes. Påmelding er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig
senest 14 dager før arrangementet.

Program

Fant ingen programmer

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close