26.-27. sep. 2019

Clarion Hotel Oslo / Thon Flex i Kongens gate

Dronning Eufemias Gate 15 / Karl Johans gate 16

FREMTIDENS ARBEIDSPLASS
-Trender og konsepter på kontormarkedet


Velkommen til konferansen FREMTIDENS ARBEIDSPLASS! La deg inspirere om å skape fremtidsrettede, fleksible og arealeffektivearbeids-og møteplasser, og på den måten sette de ansatte i fokus! 
 
FREMTIDENS ARBEIDSPLASS vil fokusere på trender som preger arbeidslivet, og hva dagens kunder ønsker seg. Her får du inspirasjon og kunnskap om hvordan du kan tilby gode, moderne arbeidsplasser som tiltrekker seg de aller beste aktørene. 
 
Et marked i stadig endring
Kontormarkedet har alltid vært et gunstig investeringssegment med synkende kontorledighet og stigende leiepriser. Nå er kampen om de beste selskapene tøffere enn noensinne.Før måtte du finne leietakere,nå må du vinne dem! 
 
Hva foretrekker talentene?
Dagens selskaper er på jakt etter de mest kvalifiserte medarbeiderne, men i dag er rekruttering av smarte hoder ikke så lett. Spennende arbeidsoppgaver, et godt miljø og gode utviklingsmuligheter er ikke lenger nok. Når talenter kan velge, foretrekker de virksomheter som tilbyr fleksibilitet, moderne fasiliteter og gode opplevelser.

Skape gode møteplasser
Vellykkede arbeidsplasser signaliserer identitet, kultur og bevissthet. De har også en menneskelig dimensjon – de er tilpasset arbeidsdagen. «Jobben» er ikke lenger noe du gjør kun på et bestemt sted, det er en tilstand du befinner deg i. Vil du lykkes på kontormarkedet, må du skape gode arbeids- og møteplasser i stedet for tradisjonelle kontorlokaler!
 
Dag 2 av FREMTIDENS ARBEIDSPLASS presenterer de mest fremtidsrettede og velfungerende konseptene på dagens kontormarked. 

Konferansen FREMTIDENS ARBEIDSPLASS er tilpasset eiendomseiere, utviklere, leietakere, arkitekter, rådgivere, næringsmeglere og alle andre som er involvert i fremtidens kontortrender.

Det er mulig å delta begge dager eller kun én.
 

Pris: Kun dag 1: kr. 4 950,- per person eks mva  Kun dag 2: kr. 2950,-   Begge dager: kr. 6500,-
Retten til forandringer forbeholdes. Påmelding er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig senest 14 dager før arrangementet.

Registreringsdatoen er over, vennligst kontakt arrangøren av arrangementet.

Del på sosiale medier

Share
Tweet
Share
Pin it
Share
Email
8:30 - 9:00
Registrering og morgenkaffe
9:00 - 9:05
Velkommen til FREMTIDENS ARBEIDSPLASS
9:05 - 9:35
HVA KREVER KUNDENE?
Hva om vi kunne se hele prosessen med kundens øyne? Hva ønsker de seg? Og hvordan vil framtiden bli? Du får innblikk i hvordan de ulike kundene tenker når de er på jakt etter nye lokaler. Hvilke krav de stiller, hva de forventer seg og hva de får. 
Møt tre spennende kunder på 30 minutter!
9:35 - 10:10
KAMPEN OM TALENTENE
Jakten på talentenestår øverst på listen over strategiske prioriteringer i mange norske virksomheter. Hva er det som engasjerer og gjør at selskapene beholder talentene? Hva slags kommunikasjon – employer branding – bør selskap ha for å lykkes? Hvordan kan fysiske rammer bidra til suksess?
10:10 - 10:35
Pause og mingling
10:35 - 11:05
EN MANNSDOMINERT BRANSJE?
Kvinner og menn har like høy yrkesdeltakelse, men industri, bygg og anlegg er fortsatt mannsdominerte bransjer. Dessuten er kvinner og menn ulikt plassert i stillingshierarkiet. Hvorfor er eiendomsbransjen kommet så kort når det gjelder kjønnsfordeling? For å tilby fremtidens kontorer, må bransjen vår moderniseres. Hvordan akselerere prosessen?
Samtale - Samtalen ledes av Einar Joahnnes Børsum
11:05 - 11:30
BUSINESS-AS-A-SERVICE
Skal vi levere kontorlokaler etter de fysiske rammene vi har gjort før, eller beveger vi oss mot en slags servicenæring? Selger vi kun kvadratmeter eller arbeidsplasser med serviceinnhold? Hotellbransjen har bare 24 timer for å engasjere og gi kundene et godt inntrykk så de kommer tilbake. Hvorfor ansetter gårdeiere hotelleksperter på sine kontoreiendommer? Hva kan vi lære av hotellbransjen?
11:30 - 11:55
GODE OPPLEVELSER TELLER!
Kontorbransjen bør kommunisere med sine leietakere på en ny måte hvis man ønsker å holde tritt med utviklingen. De fleste annonser handler om kvadratmeter, beliggenhet, kantiner og IT-tjenester. Er en slik informasjon attraktiv for søkere?
Retail-, reiselivs- og andre bransjer setter kundeopplevelser høyt. Kolonial er en fremoverlent aktør i forhold til kommunikasjon og kundeopplevelser. De endrer folks handlevaner, og jobber kontinuerlig med gode handleopplevelser ved å vise interesse for det kundene er opptatte av.
Bli inspirert av retail-bransjen om hvordan du gjør opplevelser enklere, bedre og mer tilpasset den enkelte kunde!
11:55 - 13:00
Lunsj
13:00 - 13:30
FYSISK AKTIVITET I KONTORHVERDAGEN? VI VISER VEI!
Ny forskning viser at fysisk aktivitet har stor innvirkning på både fysisk og mental helse. Flere av våre livsstilssykdommer kan i tillegg motvirkes med moderate treningsmengder. Likevel velger 3 av 4 nordmenn å være så godt som helt inaktive. Hvordan legge til rette for mer fysisk aktivitet i arbeidshverdagen? Aktivitetsalliansen forteller om sitt arbeid for å fremme fysisk aktivitet, og Höegh Eiendom deler sine tanker om hvordan eiendomsbransjen kan legge til rette for dette, og ikke minst hvilke fordeler dette gir.
 
13:30 - 13:55
HVA ER WELL SERTIFISERING?
Vi sitter i snitt stille ni timer om dagen. Å holde seg fysisk aktiv er ikke bare viktig for helsen vår, men også for selskapets økonomiske resultater. Ansatte som spiser sunt og beveger seg mer, leverer bedre og er mer produktive. Hvor mange bedrifter tar konkret ansvar for hva folk gjør på jobben? Hvilken investeringsvilje har de sammen med gårdeiere for at ansatte har det bra? Flytter de treningsrom fra underetasjen til mer attraktive arealer?
WELL Building Standardanalyserer bygninger, interiør og omgivelser som bidrar til bedre helse og trivsel – fysisk og mentalt. Vi ser nærmere på kostnader og konkrete gevinster ved å investere i de ansattes helse og velvære.
13:55 - 14:25
EN GOD KONSEPTUTVIKLING
Yngre arbeidstakere liker å jobbe i uformelle, sosiale arbeidsmiljøer. Stadig flere små og mellomstore leietakere vil ha større fleksibilitet, og leier hos en coworking-utleier. Betalingsviljen for å jobbe i sentrum er dessuten høyere enn før, folk vil ha et urbant miljø rundt seg. Skal innholdet i kontorleveransen utvides, må vi tenke nytt i forhold til konsept og omgivelser. Hvilket ansvar har gårdeiere for å legge til rette for gode omgivelser? Hvordan skape vellykkede arbeidsmiljøer som imøtekommer både unge og erfarne? Ledighet er dessuten en joker i regnestykket – hvordan tenke nytt også i forhold til inntektsmodeller?
Samtale - Samtalen ledes av Trond Aslaksen
14:25 - 14:25
Avslutning og velkommen til FREMTIDENS ARBEIDSPLASS DAG 2

Samarbeidspartnere

Bilder fra 2018