• Kenneth Vinther

  Danish 

  Northcom er en del af Northcom Solutions med fire selskaber fordelt over Danmark, Norge, Sverige og Finland. Hos Northcom bidrager vi med komplekse digitale løsninger inden for TETRA, DMR, IP/LTE samt integrerede løsninger. Vi er også en stor spiller inden for trådløs kommunikation via 4G/5G og mobile netværksroutere. Northcom har en stærk produktportefølje, og vi tilbyder sikkerhed og tilgængelighed i din hverdag. Vi bestræber os på at levere løsninger, der fungerer upåklageligt. Kommunikation skal ikke være noget, du behøver at bekymre dig om. Det skal bare fungere. Altid. Vi ved, at der vil være nye produkter og løsninger, som vil ændre industrien i forskellige retninger, og vi sørger derfor altid for at holde os opdaterede på den nyeste teknologi. Vi vil være de første til at være ude med den nye teknologi for at lette din hverdag, og vi er altid interesserede i nye, spændende samarbejder for at linke spillerne i industrien sammen.

   
  English
   
  Northcom is a part of the Northcom Solutions with four companies spread across Scandinavia; Denmark, Sweden, Norway and Finland. At Northcom we contribute with complex digital solutions within TETRA, DMR, IP/LTE and integrated solutions. We are also a significant actor within wireless communication via 4G/5G and mobile network devices. Northcom has a strong product portfolio and we offer security and connectivity in your everyday life. Our goal is to deliver solutions that work seamlessly. Communication should not be something you need to think about. It should just work. Always. We know there will be new products and solutions that will change the industry in different directions and we therefore always stay up to date on the latest technology and want to be out early with new technology for our customers. We are always interested in exciting new collaborations and will be a link between different players in the industry.
   

Cookies policy