• BAT-Kartellet

  Samarbejdet i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT)

  Medlemsforbundene i BAT samarbejder under 6 overskrifter:

  -Arbejdsmiljø
  -Medbestemmelse på arbejdspladsen
  -Erhvervs og arbejdsmarkedspolitik

  -internationalt arbejde (EU)
  -Social dumping
  -Store bygge- og anlægsprojekter


  The cooperation in the Building, Construction and Timber Cartel (BAT)

  The affiliates of BAT work together under 6 headings:


  -Work environment
  -Co-determination in the workplace
  -Business and labor market policy
  -international work (EU)
  -Social dumping
  -Large building and construction projects

   

Cookies policy