25. april 2022

Esbjerg Park / virtuelt

Esbjerg Park, Stormgade 200, 6700 Esbjerg

Energikonference 2022

Dansk Fjernvarme og Maskinmestrenes Forening afholder for niende gang landets vigtigste nationale energikonference uden for hovedstadsområdet. Den nationale Energikonferencen 2022 tegner årligt de energipolitiske tendenser og mål.
 

Sidste dag for tilmelding er overskredet. Kontakt venligst arrangøren
09:30 - 10:00
Ankomst virtuel og/eller fysisk samt registrering
10:00 - 10:10
Åbning af Energikonference Esbjerg 2022

Lars Have Hansen, formand, Maskinmestrenes Forening 
10:10 - 10:20
Regering og oppositionen tager ordet
Nok til at fastholde Danmarks styrkepositioner?

Hvad siger ministeriet og regeringen om den grønne omstilling? Hvor står vi og hvad kan vi vente os på energi- og forsyningsområdet i de kommende år? Hvilke fyrtårnsprojekter er der, og hvad kan vi vise frem for verdenen indenfor sektorkobling og digitalisering?

Anders Kronborg (A) ordfører for energi og forsyningsområdet
 
Hvad har oppositionen at sige om energi- og forsyningsområdet? Hvad er godt, og hvad er skidt ift. den vedtagne grønne omstilling? Hvad kan vi vente os i årene fremover?

Carsten Kissmeyer (V) ordfører for energi og forsyningsområdet
 
Ordstyrer Troels Mylenberg, politisk kommentator på TV2 News

 
10:20 - 10:35
Grøn omstilling – ja, men hvordan og hvad er udfordringerne på Borgen?

Hvad fylder i energidagsordenen - og hvordan ser positionerne på Christiansborg ud lige nu?

Troels Mylenberg, politisk kommentator på TV2 News

 
10:35 - 11:30
Har vi den sammenhængende, markedsdrevne grønne omstilling, som virksomhederne ønsker? Og hvordan skaffer vi de grønne kompetencer?

Den grønne omstilling skal give virksomheder gode rammer for at udvikle sig. Hvordan går det så med det, og hvad mangler der? Kan vi levere kvalificeret og tilstrækkelig arbejdskraft?

Troels Ranis, direktør, DI Energi, Dansk Industri
Søren O. Rasmussen, underdirektør, TEKNIQ
Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme
Lars Have Hansen, formand, Maskinmestrenes Forening

Ordstyrer: Dansk Fjernvarme

 
11:30 - 12:00
Hvor er klimadagsordenen efter 2 år med COVID-19?

De nye energi- og klimainput samt opdateringen af EU energieffektiviseringsdirektivet vil blive drøftet af centrale EU-politikere.

Pernille Weiss (MEP, C)
Morten Helveg Petersen (MEP, RV)
Niels Fuglsang (MEP, A)

Ordstyrer: Dansk Fjernvarme

 
12:00 - 13:00
Frokost og netværk
13:00 - 13:20
Indledning - Energiens infrastruktur

Der er brug for at sektorerne hænger sammen, da elektriciteten skal bruges til mange ting i fremtiden. Med fjernvarme kan energisystemet modtage store mængder el samt overskudsvarme fra industri, datacentre og Power-to-X-anlæg, samtidig med at vind- og solenergi kan drive store varmepumper, som leverer grøn fjernvarme, når elektriciteten er billigst.

Men det går for langsomt med både energieffektivitet og udbygning med vedvarende energi. Der er brug for mere energiplanlægning i forhold til de nye forbrugsformer fra de nye grønne energi kilder, el samt fjernvarmenettet – så at vi undgår de fluktuerende elpriser.


Brian Vad Mathiesen, professor, Aalborg Universitet

 
13:20 - 13:40
Offshore vind – Europas kilde til vedvarende energi

Nordsøen bliver en af Europas største kilder til vedvarende energi baseret udelukkende på vindenergi. Det samlede produktionspotentiale for vindenergi vurderes til at være over 200 GW, der kan dække over 200 mio. europæiske husstandes strømforbrug. Ørsted har allerede installeret 7,5 GW havvind i Nordsøen og yderlig 2,5 GW er på vej.

Ane Mette Lysbech-Kleis, Head of Market Decelopment, Vattenfall
Johannes P. Bøggild, Head of Public Affairs, Ørsted


Moderator Maskinmestrenes Forening

 
13:40 - 14:00
CO2 lagring (CCS) tager form

Total arbejder aktivt for at etablere CO2-lagring i Nordsøen. Den første udviklingsfase har fokus på at bruge Harald-feltet til CO2-lagring.

Morten Gjetting Stage, Head of CCS and Technical Services, TotalEnergies
Peter Hindsberger, Senior Regulatory and Public Affairs Manager, INEOS (tbd)


Ordstyrer Maskinmestrenes Forening

 
14:20 - 14:35
Fremtidens fjernvarme – hvor er vi på vej hen?

P2X, CCS, biomasse, grøn gas, geotermi, overskudsvarme, meget store varmepumper - fjernvarmens vej fra forsynings virke til opsamling af energi

Jesper Frost Rasmussen, borgmester, Esbjerg Kommune samt formand, Dansk Fjernvarme

 
14:35 - 14:50
PtX - en nøglebrik i den grønne omstilling

Hvordan kan grøn strøm, vand og luft bidrage signifikant til den grønne omstilling? Hvordan passer en storskala PtX-fabrik ind i vores elsystem? Esbjerg har nu muligheden for at skabe et grønt væksteventyr.

David Dupont-Mouritzen, projektdirektør, HØST PtX Esbjerg
14:50 - 15:10
Energieffektivisering i bygninger og industri

Danmark scorer ikke højt på energieffektivisering i Europa. Hvis Danmark skal højere op på ranglisten, kræver det mere fokus på at skabe et energieffektivt samfund, både energieffektivisering i industrien og i vore bygninger, der anvender og udleder unødvendigt meget energi og CO2.

Michael Lundgaard Thomsen, administrerende direktør, Aalborg  Portland, formand i klimapartnerskab for den energiintensive industri
Katrine Bjerre M. Eriksen, direktør, SYNERGI


Ordstyrer: Maskinmestrenes Forening
15:10 - 15:15
Afrunding og afslutning - tak for i dag!

Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme


 
Cookies policy