26.-27. aug. 2021

Farris Bad

Fritzøe Brygge 2, 3264 Larvik

Eiendomsutviklingsdagene 2021

Fortette og bygge ut – der mennesker ønsker å bo
 
Under Eiendomsutviklingsdagene 2021 vil en rekke fagpersoner dele sine erfaringer og synspunkter om byutvikling, arkitektur, transformasjon, bærekraft og nye konsepter. 
 
Eiendomsbransjen står nå foran en brytingstid med store utfordringer og endringer. Hvordan vil utbyggingen av ny infrastruktur påvirke byutvikling og urbanisering, og hvordan skaper vi en fremtidsrettet, verdifull byutvikling?
 
Gjenbruk av bygninger er bærekraft i stor skala. Derfor skal en stor del av bygningsmassen i norske byer rehabiliteres og transformeres. Hvordan utnytter vi dette potensialet for å forme fremtidens byer? Og hva innebærer dette for långivere, investorer, utviklere og forbrukere?
 
Delta på en tverrfaglig arena der du kan skape nye businessrelasjoner, få faglig påfyll og masse inspirasjon. Velkommen til Farris Bad i Larvik 26.-27. august

Program

Skriv inn beskrivelse under høyttaler tittel ...

10:30 - 11:30
Registrering i resepsjon
11:30 - 13:00
Lunsj
13:00 - 13:10
ÅPNING OG VELKOMMEN TIL EIENDOMSUTVIKLINGSDAGENE – DAG 1
13:10 - 13:40
OSLOS NYE SKYLINE
Utvikling av nye delområder rundt Oslo S er nå noen av de mest spennende og ambisiøse utviklingsprosjektene i byen. Deler av Oslo S skal rives og bygges opp, Postgirobygget skal vokse, Galleri Oslo må vike plassen for to høyhus og Oslo Spektrum skal få et hundre meter høyt tårn. Blir dette den nye ikoniske skylinen i Oslo?
13:40 - 14:20
FRA LAV TIL HØY BY
Oslos karakter som en småskalert storby og lav «teppeby» er i forandring. Hovedstaden skal vokse, og det først og fremst i høyden.
Hva er premissene og kriteriene for å bli en høy, vakker by?
Samtale - ledes av Dag Henden Torsteinsen
14:20 - 14:50
TRANSFORMASJON AV «GÅRSDAGENS LØSNINGER»
Sirkulær økonomi handler om mye mer enn gjenbruk av materialer. Det gjelder å tenke i en tidlig fase hvordan et bygg kan brukes på nytt i fremtiden.
En stor del av bygningsmassen i de norske byene består av bygg fra 60-70 tallet, av og til med dårlig kvalitet. Hvordan forvandle disse «vrakene» til nye, moderne eiendommer? Hvordan transformere tidligere kjøpesentre til mer moderne konsepter, og skape nytt liv i omliggende bydeler? Og mer generelt - Hvordan bygge et universelt bygg?
14:50 - 15:30
Pause og mingling
15:30 - 15:50
KVALITETSBEGREP I DESIGN OG ARKITEKTUR
Et møte med et av de mest anerkjente arkitektkontorene i verden, Zaha Hadid Architects. Hva skaper en vakker by, og hvilken rolle spiller arkitektur innen byutvikling? Estetikk betyr visuelt vakre bygg, men hvordan diskuteres dette? Hva er suksesskriteriene, og hva ligger i ordet kvalitet? Et bygg er mer enn en fasade – hva med arbeidsmiljøet inne, nabolaget rundt, ambisjoner i forhold til bærekraft og utslipp?
15:50 - 16:20
SLUTT Å SMINKE BRUDEN!
En stor del av bebyggelsen i Oslo trenger en total makeover. Byen trenger store og sterke gårdeiere som kan finansiere dette - med 100-årsbrillene på!
Det å lykkes med tidsperspektiv (utbygging av et universelt bygg) innebærer samtidig store konsekvenser for alle involverte.
For det offentlige: Regelverket legger ofte hindringer i transformasjons- og omreguleringsprosessene og gjør at det kan være vanskelig å nå det ønskede resultat. Hvordan tilpasse dagens regelverk for å få fart på prosjektene?
For bankene: Hvilken påvirkning har bruksendring på finansiering og rammevilkår?
For investorer og utviklere: Hvor trygt er det å investere kapital i byggene som ikke har denne fleksibiliteten?
Samtale - ledes av Dag Henden Torsteinsen
16:20 - 16:20
Avslutning og tid for mingling og Spa

Sponsorer

Registrer deg nå

Billettene går unna, få dine nå!

Ablecom Technology er en ledende leverandør av serverkabinettdesign og produksjonsteknologi. Vi har etablert solide samarbeidsavtaler med klientene og leverandørene våre i over et tiår med fremtidsrettet teknologi og entusiasme og utviklet nesten

Cookies policy