29.-30. aug. 2019

Farris Bad

Fritzøe Brygge 2, 3264 Larvik

Fremtidens by- og eiendomsutvikling: Fortette og bygge ut – der mennesker ønsker å bo

Under Eiendomsutviklingsdagene 2019 vil en rekke norske og internasjonale fagpersoner dele sine erfaringer og synspunkter om byutvikling, arkitektur, transformasjon, nye trender og konsepter. Delta på en tverrfaglig arena der du kan skape nye businessrelasjoner og få faglig påfyll og inspirasjon!

Velkommen til Farris Bad i Larvik 29.-30. august!


Befolkningsveksten i Oslo stopper opp
Hva skjer i Oslo, og hvordan takle det som skjer? Hvilke andre distrikter, tettsteder og byer flytter folk til? Hvordan vil utbygging av ny infrastruktur og kommunesammenslåing påvirke flyttemønster og urbanisering?


Hvordan vil fremtidens byer se ut?
Vi former byens utrykk ved å kombinere kulturelle, sosiale, miljømessige og arkitektoniske elementer. Vi prøver å skape byen slik vi vil ha den. Hvilke premisser burde vi legge for en fremtidsrettet, verdifull byutvikling? Hvordan kan Oslo og andre norske byer bli moderne, attraktive destinasjoner i et internasjonalt perspektiv?


Pris: 12 900  (eks. mva)
Retten til forandringer forbeholdes. Påmelding er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig innen den 15. aug.

Program

Fant ingen programmer

Samarbeidspartnere

Kart

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close