29.-30. aug. 2019

Farris Bad

Fritzøe Brygge 2, 3264 Larvik

Eiendomsutviklingsdagene 2019

Hva skal til for å utvikle moderne, fremtidsrettede byer med unik identitet? En rekke norske og internasjonale fageksperter vil underEiendomsutviklingsdagene 2019 dele kunnskap og erfaringer om morgendagens bykonsept. Dette blir en tverrfaglig arena om trender, konsepter og verdiskapning for fremtiden. Hjertelig velkommen til Farris Bad i Larvik 29.-30. august!

Den moderne byen
Folks livsstil, ønsker og forventninger til et godt byliv er i endring. Hvordan utvikle arbeidsplasser, boliger, hoteller, servicetjenester og konsepter som passer inn i en ny tid? Flere norske byer har gjort spennende tiltak for å bli mer attraktive, åpne og trygge. Hvor går veien videre? 

Livskraftige byrom 
Skal vi skape attraktive byrom med moderne tjenester, underholdning og servering, må vi skifte fokus fra bygg til mennesker. Byer handler først og fremst om mennesker – hvor vi går og hvor vi møtes – og for menneskene er offentlige, livskraftige byrom det aller viktigste. 

Norge på kartet!
Norge er kjent for å være et av de mest avanserte landene med sine teknologiske fremskritt, moderne arkitektur og offentlige struktur. Hvordan kan norske byer bli blant de mest attraktive i verden? Hvordan bygger vi brandsom begeistrer både innbyggere og turister?


Pris: 12 900  (eks. mva)
Retten til forandringer forbeholdes. Påmelding er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig innen den 15. aug.

Registreringsdatoen er over, vennligst kontakt arrangøren av arrangementet.

Del på sosiale medier

Share
Tweet
Share
Pin it
Share
Email
11:00 - 12:00
Velkomst og registrering
12:00 - 13:00
Lunsj
13:00 - 13:10
Velkommen til Eiendomsutviklingsdagene 2019 – DAG 1
13:10 - 13:40
NOEN AV VERDENS MEST MODERNE BYER
Flere byer i verden har gjort en fremtidsrettet og nyskapende innsats innen byplanlegging, arkitektur og teknologi. Revitalisering av byens funksjoner og utvikling av fremtidsrettede prosjekter er høyt prioritert. Vi presenterer noen av verdens mest moderne byer, hvilke tanker og hvilken innsats som ligger bak suksessen.
13:40 - 14:10
THE HIGH RISE HALO EFFECT – HØYE BYGG SOM VERKTØY FOR VERDISKAPNING OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Høye skyskrapere og travle gater fylt med mangfold og opplevelser kjennetegner London, New York og Beijing. 
Hvilken ny konkurransekraft innebærer høybygging og fortetting? Hvordan kan norske byer finne sin plass i utviklingen av høye, tette, fremtidsrettede byer? 
14:10 - 14:40
Pause og mingling
14:40 - 15:10
SKAP EN BY FOR FOLKET!
– Hovedveiene er kjedelige, men de fører til byen, sa den irske forfatteren, James Joyce. Det er i store byer at folk ønsker å vokse, bo og jobbe – men hvordan skape en god by for folket? Hva kjennetegner den norske moderne befolkningen – deres livsstil, økonomi, forbrukeratferd, verdier og krav? Dersom du kjenner dynamikken, menneskers atferd og nye trender, kan du skape suksessrike prosjekter!
15:10 - 15:40
HVORDAN SKAPE BYER SOM BEGEISTRER?
Vi lever en ny tid hvor folk tenker annerledes. Dette er en utfordring med hensyn til hvordan vi utvikler fremtidsrettede prosjekter tilrettelagt for et nytt samfunn - hvordan tenke nytt og kreativt? Fra London kommer Lisa Finlay, Group Laeder fra det anerkjente Heatherwich Studio, for å dele med oss sine erfaringer fra noen av de spennende prosjektene signert Heatherwich - slik som The Vessel, det nye landmerket på Hudson Yard i New York, og Coal Drops Yard i London.
15:40 - 16:10
Pause og mingling
16:10 - 16:40
FRA GAMLE BYGG TIL MODERNE IKONER
Flere byer har en enorm bygningsmasse som ofte må revitaliseres, ombygges og transformeres for å skape mer attraktive eiendommer i dagens marked. Hvordan gjennomføre transformasjonen på best mulig måte, og forvandle gamle bygg til moderne ikoner med en fremtidsrettet arkitektur? 
16:40 - 17:10
AKTIVITET I BYEN – SUKSESSER OG KATASTROFER
I Oslo sliter flere områder med å skape liv og røre på bygulvet, mens Aker Brygge, Tjuvholmen og Torggata er gode eksempler på mangfoldige byrom. Filipstad skal reguleres, og vil bli tre ganger større enn Tjuvholmen.
Vi diskuterer hvordan og hvorfor noen private aktørerklarer å skape liv og røre i sitt konsept. Hvilken markedsføring gir gode konsepter? Hva med den økonomiske siden? Er temporær bruk av områder mulig? Hvordan engasjere det offentlige?
Samtale - Samtalen ledes av Dag Henden Torsteinsen
17:10 - 17:10
Avslutning Dag 1
19:30 - 20:00
Aperitif og mingling
20:00 - 23:00
Middag og underholdning

Samarbeidspartnere

Bilder fra 2018

Kart