10. des. 2019

PwC

Dronning Eufemias gate 71, 0191 Oslo

Hvilke forberedelser er kritiske for gjennomføring av eiendomstransaksjoner i et internasjonalt marked?

Dagens transaksjonsmarked har en økende andel utenlandske avtaleparter, og konferansen tar for seg sentrale temaer knyttet forberedelser og gjennomføring.

Sentrale emner: Skatte- og avgifts nyheter, rentefradrag, kontraktsformuleringer og kjøpesumberegninger, finansielle modeller for løpende oppfølging av eiendommen og forberedelser til salget.


Pris: kr. 2 950,- eks. mva. Retten til forandringer forbeholdes. Påmelding er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig
senest 14 dager før arrangementet.

09:00 - 09:10
Intro og velkommen til Eiendomstransaksjoner 2019
09:10 - 09:40
Finansiell due intelligence og internasjonale eiendomstransaksjoner
- Internasjonale eiendomstransaksjoner
- Finansiell due diligence ved kjøp 
- Forberedelse til salg
- Trender i markedet
09:40 - 10:10
Skatt og eiendomstransaksjoner i Norge - Hva må du vite?
- Skatteoptimal struktur for salg - og ikke 
- Lovfestet omgåelse - hva nå med salg av SP-selskap?
- Skatterabatt - hvor mye og for hva? 
- Rentebegrensning - et problem eller ikke?
- Transaksjonskostnader
 
10:10 - 10:30
Pause
10:30 - 11:00
Utenlandsk fond investerer i Norge
11:00 - 11:30
Skal du selge næringseiendom? Vær klar for internasjonale investorer
- Utvikling de siste år – internasjonale eiere og kjøpere
- Fordeler og ulemper med norske forhold, sett med internasjonale øyne
- Det «sære» norske markedet – eller ikke?
- Eksempler, erfaringer, dette har vi lært
- Nye investorer, strategier og samarbeidsformer
11:30 - 12:00
MVA og eiendomstransaksjoner
- Typiske fallgruver og muligheter som påvirker kjøpesummen
- Hvilken dokumentasjon må følge med SPA
​- Justeringsplikt og justeringsrett
12:00 - 12:30
Lunsj

Del på sosiale medier

Share
Tweet
Share
Pin it
Share
Email

Samarbeidspartnere

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy

cookie-close