26. feb. 2020

PwC

Dronning Eufemias gate 71, 0194 Oslo

Hvilke forberedelser er kritiske for gjennomføring av eiendomstransaksjoner i et internasjonalt marked?
Dagens transaksjonsmarked har en økende andel utenlandske avtaleparter, og konferansen eiendomstransaksjoner tar for seg sentrale temaer knyttet til forberedelser og gjennomføring av slike kontrakter.
Sentrale emner: Skatte- og avgifts nyheter, rentefradrag, kontrakts formuleringer og kjøpesumberegninger, finansielle modeller for løpende oppfølging av eiendommen og forberedelser til salget.

 


Pris: kr. 2 950,- eks. mva. Retten til forandringer forbeholdes. Påmelding er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig
senest 14 dager før arrangementet.

09:00 - 09:10
Intro og velkommen til Eiendomstransaksjoner 2019
09:10 - 09:40
Finansiell due diligence og internasjonale eiendomstransaksjoner
- Internasjonale eiendomstransaksjoner
- Finansiell due diligence ved kjøp 
- Forberedelse til salg
- Trender i markedet
09:40 - 10:10
Skatt og eiendomstransaksjoner i Norge - Hva må du vite?
- Skatteoptimal struktur for salg - og ikke 
- Lovfestet omgåelse - hva nå med salg av SP-selskap?
- Skatterabatt - hvor mye og for hva? 
- Rentebegrensning - et problem eller ikke?
- Transaksjonskostnader

 
10:10 - 10:30
Pause
10:30 - 11:00
Skal du selge næringseiendom? Vær klar for internasjonale investorer
- Utvikling de siste år – internasjonale eiere og kjøpere
- Fordeler og ulemper med norske forhold, sett med internasjonale øyne
- Det «sære» norske markedet – eller ikke?
- Eksempler, erfaringer, dette har vi lært
 
11:00 - 11:30
MVA og eiendomstransaksjoner
- Typiske fallgruver og muligheter som påvirker kjøpesummen
- Hvilken dokumentasjon må følge med SPA
​- Justeringsplikt og justeringsrett
11:30 - 12:00
Lunsj

Del på sosiale medier

Share
Tweet
Share
Pin it
Share
Email

Samarbeidspartnere