9. juni 2020

Oslo

Oslo

EIENDOMSTALENTER – 2020
Ferske talenter vs. erfarne ringrever 
 
Vi inviterer både de unge talentene og de erfarne eiendomsaktørene til en unik arena, der vi sammen tar for oss utfordringer og muligheter for morgendagens eiendomsbransje.

Er du klar for fremtiden?
Samfunnet er i stadig endring. Nye trender forandrer folks livsstil, holdninger, smak og preferanser. Hvordan skal vi i eiendomsbransjen imøtekomme dette, og hvordan kan vi lykkes med å skape vellykkede eiendomsprosjekter? Hvilke nye forretningsstrategier må vi ta i bruk for å takle de nye utfordringene? 

Hva kan de unge lære av de eldre – og vice versa?
Skal vi overleve og vokse i tiden fremover, må vi være åpne for nyskapning. Vi må tenke innovativt og fremtidsrettet. Det er ikke så enkelt å forstå dynamikken i et stadig skiftende marked, men noen eiendomstalenter klarer det. 

Den yngre generasjonen tenker og handler annerledes. De har vokst opp i en tid preget av globalisering og digitalisering. Dermed er de mer digitale og nysgjerrige og mer opptatt av bærekraft og fleksibel livsstil. Den eldre generasjonen har lengre fartstid og solid erfaring, og har tidligere kommet seg helskinnet gjennom perioder med store endringer. Det er med andre ord mye de kan lære av hverandre!
 
Velkommen til konferansen Eiendomstalenter – 9. juni 2020 – en inspirerende konferanse der du vil møte spennende eiendomstalenter i alle aldre!

Registreringsdatoen er over, vennligst kontakt arrangøren av arrangementet.

Del på sosiale medier

Share
Tweet
Share
Pin it
Share
Email
08:30 - 09:00
Registrering og morgenkaffe
09:00 - 09:10
Velkommen til EIENDOMSTALENTER 2020
09:10 - 09:35
INNOVASJON SOM STYRER OSS
Det skjer mye rundt oss – globalisering, digitalisering og nye sosiale trender preger samfunnet vårt og utfordrer etablerte forretningsmodeller. Rask innovasjon tvinger frem behov for ny kompetanse, forretningsmodeller og strategier. Hvordan kan vi lykkes i det moderne samfunnet?
09:35 - 10:20
VI GIR ORDET TIL DE ERFARNE: NYE FORRETNINGSMODELLER
Eiendomsbransjen står ovenfor en betydelig transformasjon. Hvilke prosjekter og konsepter peker seg ut som vellykkede og innovative? Tre erfarne aktører diskuterer by- og eiendomsutvikling, og presenterer sine prosjekter, tanker og strategier.

09.35 TORGGATA BAD - FREM FRA GLEMSELEN TIL 2 MILL. BESØKENDE
CHRISTEN WIKBORG, Torggata Bad
 
09.50 VILJE OG EVNE TIL Å SATSE ALT PÅ DRØMMEN
ANDERS BUCHARDT, Agata Utvikling / AB Invest 
 
10.05 MARAWELL HOTELS VIL FORVANDLE BRANSJEN
OLAV LANGLI, Chief Operative Officer Haut Nordic
10:20 - 11:00
Pause og mingling
11:00 - 11:40
GENERATIONS CHALLENGE – DE UNGE OG DE ERFARNE MØTES TIL DEBATT
Vi setter de erfarne sammen med de unge, og får en dynamisk miks av alder, tanker og erfaringer. De vil diskutere muligheter og utfordringer i dagens bransje, og hvordan de sammen kan løse utfordringene. Her vil du høre idéer som kan snu opp ned på markedet, og skape vellykkede konsepter for fremtiden!
11:40 - 12:00
KONKURRANSEFORTRINN I DEN NYE TIDEN
Hvorfor har bare 20 prosent av norske virksomheter definert hva som er deres konkurransefortrinn? Og hvordan kan du utvikle et tydelig konkurransefortrinn? Slik utnytter du morgendagens trender og sikrer rett innovasjonstakt for din virksomhet.
12:00 - 13:00
Lunsj og mingling
13:00 - 13:45
VI GIR ORDET TIL DE UNGE: NYE FORRETNINGSMODELLER
Unge mennesker tenker og ser på ting annerledes enn de med mer erfaring.
De kan gjøre nyskapende idéer til gunstige og fremtidsrettede forretningsmodeller. 
Tre unge aktører presenterer sin historie og gründerselskap - og ikke minst, hvordan de skal revolusjonere bransjen med nye tanker og strategier.

13.20 JURIDISK SELVBETJENING - VIL DET BIDRA TIL Å ENDRE ADVOKATBRANSJEN?
MERETE NYGAARD, Daglig leder og gründer i Lawbotics

13.35 ET AIRBNB PÅ STEROIDER FOR LANGTIDSLEIE
CHRISTIAN WIERØD, CEO og Founder i Unite Living

13.50 EN SPENNENDE PLATTFORM INNEN VIRTUAL REALITY
ALEKSANDER NYQUIST LANGMYHR, CEO i Dimension 10
13:45 - 14:25
GENERATIONS CHALLENGE – DE UNGE OG DE ERFARNE MØTES TIL DEBATT
Vi setter de erfarne sammen med de unge, og får en dynamisk miks av alder, tanker og erfaringer. De diskuterer gründerselskapenes tanker og visjoner, men også hva de unge kan lære av erfaringer og kunnskap fra de med lengre fartstid.
14:25 - 14:50
THE POWERFUL PITCH – GRÜNDERTALENTER
Vi inviterer fem talenter til å gi oss et 5 minutters innblikk i sitt gründerskap. De deler erfaringer og inspirerer morgendagens innovatører!

- HAYK - Smart bildeling. Færre biler, bra for alle.

- VARY - Enklere og raskere boligsalg

- SMART PLANTS - forandrer verden, næringslivet og bygninger

- SOUNDSENSING - Noise Monitoring for Construction

- EIENDOMSAPPEN - Eiendomsforvaltning gjort enklere
14:50 - 15:10
KÅRING «10 PÅ VEI OPP»
Vi presenterer dyktige folk som har utmerket seg og fortjener en plass på listen "10 på vei opp".
15:10 - 15:10
Avslutning Eiendomstalenter

Samarbeidspartnere