19. mars 2020

Oslo

Oslo

EIENDOMSTALENTER – 2020
«Up and coming» meets «Experienced» 
 
Vi inviterer unge talenter og erfarne eiendomsaktører på en unik arena, der skal vi diskutere utfordringer og muligheter for morgendagens eiendomsbransje.

Er du klar for fremtiden?
Dagens samfunn er i endring. Nye trender forandrer våre livsstiler, holdninger og preferanser. Hvordan kan vi imøtekomme dette og lykkes med skapning av vellykkede eiendomsprosjekter? Hvilke nye forretningsstrategier må adopteres for å takle de nye utfordringene? 

Hva kan de unge lære av de eldre – og motsatt?
Skal vi overleve og vokse i den nye tiden, må vi innovere oss kontinuerlig. Vi må tenke innovativt og fremtidsrettet. Det er nok ikke så lett å forstå dynamikken av et raskt skiftende marked, men noen eiendomstalenter klarer det. Uansett alder.
Yngre generasjoner tenker og handler annerledes. De er oppvokst i en tid preget av globalisering og digitalisering, derfor er de mer digitale og nysgjerrige, mer opptatt av bærekraft og fleksibel livsstil. Den eldre generasjonen har lengre fartstid og solid erfaring, da de har gått gjennom store endringer. Det er mye de kan lære av hverandre!
 
Velkommen til konferansen Eiendomstalenter – 19. mars 2020 – en inspirerende konferanse, der du vil møte en rekke spennende eiendomstalenter i alle aldre!

Pris: kr. 4 950,- eks. mva, pris for UiN medlemmer: kr 3 465,- eks mva.
Retten til forandringer forbeholdes. Påmelding er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig senest 14 dager før arrangementet.

Del på sosiale medier

Share
Tweet
Share
Pin it
Share
Email
08:30 - 09:00
Registrering og morgenkaffe
09:00 - 09:10
Velkommen til EIENDOMSTALENTER
09:10 - 09:35
INNOVASJON SOM STYRER OSS
09:35 - 10:20
NYE FORRETNINGSMODELLER I EIENDOM - ORDET TIL DE ERFARNE!
- VILJE OG EVNE TIL Å SATSE PÅ DRØMMENE SINE

- MARAWELL HOTELS VIL FORVANDLER BRANSJEN

- TORGGATA BAD – FRA EN HALV TIL OVER 2 MILL. BESØKENDE
10:20 - 11:05
GENERATIONS CHALLENGE – UNGE OG ERFARNE MØTES TIL DEBATT
11:05 - 11:45
Pause og mingling
11:45 - 12:05
BRANSJENS MEST ERFARNE
12:05 - 12:25
KONKURRANSEFORTRINN I DEN NYE TIDEN
12:25 - 13:20
Lunsj og mingling
13:20 - 14:05
NYE FORRETNINGSMODELLER I EIENDOM - ORDET TIL DE UNGE
14:05 - 14:45
GENERATIONS CHALLENGE – UNGE OG ERFARNE MØTES TIL DEBATT
14:45 - 15:10
POWERFUL PITCH – GRÜNDERTALENTER
- HAYK - Smart bildeling. Færre biler, bra for alle.

- SMART PLANTS - forandrer verden, næringslivet og bygninger.
15:10 - 15:30
KÅRING «10 PÅ VEI OPP»
Vi presenterer dyktige folk som har utmerket seg og fortjener en plass på listen "10 på vei opp".
15:30 - 15:30
Avslutning Eiendomstalenter