24. okt. 2019

Salongen

Ibsenkvartalet C.J. Hambros plass 2

EIENDOMSFORVALTNING

En god eiendomsforvaltning er stadig viktigere for både gårdeiere og brukere av bygget. Hvordan optimalisere avkasting på investeringer gjennom en godt kvalifisert forvaltnings- og utviklingsstrategi? Hvilke tiltak og tjenester vil øke eiendommens attraktivitet og verdi i et utfordrende og raskt skiftende marked?
 

Konferansen EIENDOMSFORVALTNING legger vekt på hvilke muligheter som finnes i verdiskapning gjennom forvaltning - fra investering og utvikling til utleie, drift og tilbud av tilleggstjenester. 


Fageksperter deler sine tanker rundt investeringsstrategier og erfaringer om teknisk og økonomisk forvaltning og utvikling av næringseiendommer. 
Enten du er investor, utvikler, forvalter eller bruker av bygget: denne konferansen vil gi deg ny og nyttig kunnskap om morgendagens eiendomsforvaltning!
 

Pris: kr. 4 950,- eks. mva. Retten til forandringer forbeholdes. Påmelding er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig
senest 14 dager før arrangementet.

8:30 - 9:00
Registrering og morgenkaffe
9:00 - 9:05
Velkommen til Eiendomsforvaltning
9:05 - 9:35
INVESTERING - AVKSTNING - FORVALTNING
Hvordan identifiserer egenkapitalinvestorer gode investeringsmuligheter, og hvordan vurderer de finansiering og risiko? Hvilket segment er de mest interesserte i, og hva tenker de rundt forvaltning av bygget?
9:35 - 9:55
HVORDAN BRUKE KTI FOR Å FÅ LØNNSOMME LEIETAKERE
Utleie av næringslokaler blir stadig mer komplekst. Leveransen kundene får er ikke lenger bare betong og kvadratmeter. De flinkeste utleierne får leietakere som kjøper tjenester underveis i leieforholdet og som reforhandler til gode vilkår. Hvordan kan du få din organisasjon og dine leverandører til å gi deg fornøyde og lønnsomme leietakere, gjennom hele porteføljen, år etter år? 
Morten Olaisen, daglig leder i NEMEET, som gjennomfører Norsk Leietakerindeks, deler sine erfaringer og tanker.
9:55 - 10:15
HVORDAN TILTREKKE SEG NYE LEIETAKERE?
Hva slags tilbud og tjenester er det som tiltrekker seg nye leietakere i dag, og hva skal til for å klare å lønnsomt levere og drifte disse tjenestene over tid?
10:15 - 10:35
Pause og mingling
10:35 - 11:20
HVORDAN FORVALTE SEG TIL FORNØYDE KUNDER?
Vi ser nærmere på hvordan gårdeiere jobber for å få en god eiendomsforvaltning. Hvordan opererer de med hensyn til in-house og ekstern forvaltning, faste kontrakter eller timebaserte honorarer, rapporteringsrutiner, informasjonsflyt, ect? Hvordan kan de ulike forvaltningsoppdragene løses på best mulig måte? Fungerer det å bruke prestasjonsmodeller for å premiere forvaltere som gir ekstra giv og entusiasme?
Samtale - samtalen ledes av Morten Olaisen
11:20 - 11:50
FORVALTNING FOR FREMTIDEN - NYE PRODUKTER, SAMARBEID, FORRETNINGSMODELLER
Forventninger og krav er i endring  og gårsdagens tradisjon er ikke morgendagens løsning.  Nye partnerskap må etableres og produkter utvikles for at vi skal bli noe annet enn bruk-og-kast-bransjen.  Vårt ensidig fokus på byggekostnad gir dårlig kvalitet, så hva gjør vi nå? 
11:50 - 12:45
Lunsj
12:45 - 13:15
JURIDISKE VERKTØY I FORVALTNING
Eiendomsforvaltning har en side mot de fleste juridiske områder som gjelder fast eiendom. Reglene er tilgjengelige for alle. Det er likevel ikke enkelt å finne svarene man trenger, og konsekvensene av feil er store. Vi ser nærmere på regelverksforståelse, juridisk risiko og hvordan man best bruker og unngår advokater.
13:15 - 13:45
FORVALTNING FOR FREMTIDEN - HVORDAN LYKKES!
Målet med en god eiendomsforvaltning er å øke eiendomskapitalen ved å ivareta og utvikle verdier på kort og lang sikt. Hvordan arbeider forvalterne for å få en bedre verdi på bygget og oppfylle forventinger og interesser til eierne? Hvilket samspill krever dette?
Under konferansen vil du høre mer om dette, samt at vi ser på hvilke forvaltningsavtaler vi bør forholde oss til for å få de beste resultatene.
13:45 - 14:15
EN ENHETLIG SERVICELEVERANSE GIR MARKEDETS MEST ATTRAKTIVE NÆRINGSBYGG
Vi er mange som tilbringer mer tid på jobb enn hjemme. Hvordan kan serviceleverandør levere tjenester og profil som øker eiendommens attraktivitet og samtidig gir markedets mest fornøyde brukere?
14:15 - 14:15
Avslutning Eiendomsforvaltning

Samarbeidspartnere

Registreringsdatoen er over, vennligst kontakt arrangøren av arrangementet.