• Anders Røberg Larsen

    Leder av Grorud Ap og representant i bystyret, Arbeidspartiet

    • 13:40 - 14:10 Politikk og eiendom
      Med Høyre som landets største parti etter kommunevalget står vi ovenfor en ny æra av politisk lederskap i kommunene og byrådene. Hvordan vil dette bidra til å forme samfunnet og skape økonomisk vekst? Hvilke strategiske prioriteringer vil bli gjort innen by- og eiendomsutvikling for å fremme vekst i boligmarkedet, næringslivet og viktige infrastrukturprosjekter?
      Debatt - ledes av Håkon Borud
Cookies policy