• Jan Petter Sissener

    Administrerende direktør, Sissener

    • 14:40 - 15:05 Politikk, aksjer og eiendom
      Politikk, skatt og næringsliv – tre nøkkelelementer i et sterkt og konkurransedyktig samfunn. Hvordan påvirker dagens politiske beslutninger næringslivet i Norge, og hvilke skritt bør vi ta for å fremme samfunnets vekst? Dette er spørsmål vi stiller Jan Petter Sissener. Han deler ikke bare tanker om politikk og næringsliv, men også innsikter om eiendom som en aktivaklasse.
      Intervju - ledes av Håkon Borud
Cookies policy