• Kari Olrud Moen

    Administrerende direktør, Finans Norge

    • 09:40 - 10:05 Finansnæringens rolle i krevende tider
      Finansnæringen er avgjørende for stabiliteten i det finansielle systemet og for å bidra til videre vekst og omstilling, for eiendomsbransjen, næringslivet generelt og for husholdningene. Hva påvirker finansbransjen? Hva betyr det nye makrobildet med økt inflasjon og høyere rentenivå på kort og litt lengre sikt? Hvilke nye krav fra EU må forventes, og hvordan håndteres «nye» krav på bærekraft og teknologi på toppen av tradisjonelle reguleringer og kapitalkrav? Og hva betyr det for kundene?
Cookies policy