• Håkon Borud

  Partner, First House

  • 13:40 - 14:10 Politikk og eiendom
   Med Høyre som landets største parti etter kommunevalget står vi ovenfor en ny æra av politisk lederskap i kommunene og byrådene. Hvordan vil dette bidra til å forme samfunnet og skape økonomisk vekst? Hvilke strategiske prioriteringer vil bli gjort innen by- og eiendomsutvikling for å fremme vekst i boligmarkedet, næringslivet og viktige infrastrukturprosjekter?
   Debatt - ledes av Håkon Borud
   14:40 - 15:05 Politikk, aksjer og eiendom
   Politikk, skatt og næringsliv – tre nøkkelelementer i et sterkt og konkurransedyktig samfunn. Hvordan påvirker dagens politiske beslutninger næringslivet i Norge, og hvilke skritt bør vi ta for å fremme samfunnets vekst? Dette er spørsmål vi stiller Jan Petter Sissener. Han deler ikke bare tanker om politikk og næringsliv, men også innsikter om eiendom som en aktivaklasse.
   Intervju - ledes av Håkon Borud
  • 10:05 - 10:55 Norges Banks rentebane – hva nå?
   Etter et år med høy inflasjon og stadige rentehopp er oppmerksomheten nå rettet mot Norges Bank. Har vi nådd toppen av rentehevningene? Kan vi forvente en rentenedgang, og hvordan vil sentralbanken balansere økonomisk stabilitet og bærekraft i usikre tider? Og ikke minst, er sjefsøkonomene enig i spådommene?
   Foredrag og debatt - ledes av Håkon Borud
Cookies policy