• Jørgen Pleym Ulvness

    CEO, Obligo Real Estate

    • 12:15 - 12:45 Investeringsmarkedet - boom eller bust?
      Hva tenker etablerte investorer og eiendomsaktører om de stigende finansieringskostnadene? Er de i ventemodus, eller stadig på eiendomsjakt etter nye muligheter? Hvor jakter de i så fall? Og ikke minst, hva er deres forventninger til yield og leieinntekter for 2024?
      Debatt - ledes av Øyvind J. Dahl
Cookies policy