• Ine Eriksen Søreide

    Leder Utenriks- og forsvarskomiteen, Stortinget

    • 13:10 - 13:40 Maktpolitikk og internasjonal økonomi – fra verden til Norge
      De siste årene har en stadig økende geopolitisk uro påvirket økonomisk aktivitet og sysselsetting verden over. Norge og den norske eiendomsbransjen står overfor hindre som energispørsmål, råvareknapphet og galopperende priser. Hvordan ser det globale landskapet ut nå, med særlig hensyn til Ukraina, konflikten mellom Israel og Palestina, spenningen mellom Taiwan og Kina, samt forholdet mellom Norge og Russland? Hvilke trusler står vi overfor, og hva er fremtidsutsiktene?
Cookies policy