• Jan Andreassen

    Sjeføkonom, Eika gruppen

    • 10:05 - 10:55 Norges Banks rentebane – hva nå?
      Etter et år med høy inflasjon og stadige rentehopp er oppmerksomheten nå rettet mot Norges Bank. Har vi nådd toppen av rentehevningene? Kan vi forvente en rentenedgang, og hvordan vil sentralbanken balansere økonomisk stabilitet og bærekraft i usikre tider? Og ikke minst, er sjefsøkonomene enig i spådommene?
      Foredrag og debatt - ledes av Håkon Borud
Cookies policy