• Lars Even Moe

    Partner, UNION Eiendomskapital

    • 15:05 - 15:35 The maturity wall - kampen for kapital
      Økte lånekostnader har tvunget flere selskaper til å refinansiere lånene sine. Dette øker bekymringen for likviditet og kan resultere i dårlige finansieringsvilkår. Gjeldsproblemer og refinansieringsrisikoen reiser spørsmålet: Vil eiendomsselskapene og syndikatene være i stand til å betale gjelden tilbake? Vi diskuterer hvilke muligheter som finnes, og hvordan man best kan reforhandle, refinansiere og restrukturere sin finansiering.
      Samtale - ledes av Lars Even Moe
Cookies policy