• Baard Schumann

    Administrerende direktør, Nordr

    • 10:05:00 - 01-10-2021 Vi inviterer tre kunnskapsrike eiendomsaktører til å presentere sine investeringsstrategier, og utveksle erfaringer fra ulike aktivaklasser.
      Hva kjennetegner segmentene når det gjelder risiko, kostnader og avkastningskrav? Hvordan kan du bygge opp en lønnsom eiendomsportefølje og styrke selskapets konkurransekraft?
      Samtale
Cookies policy